Cơ nướng

20L LÒ VI SÓNG DÒNG CƠ R-G222VN-S So sánh
•Dung tích 20L
•5 mức công suất
•Công suất 800W
20L
23L LÒ VI SÓNG DÒNG CƠ R-G302VN-S So sánh
•Công suất nướng 1000W
•5 mức công suất vi sóng
•Dung tích 23L
23L
23L LÒ VI SÓNG DÒNG CƠ R-G322VN-S So sánh
•Vi sóng: 800W / Nướng: 1000W
•Chức năng hẹn giờ 35 phút
•5 Mức công suất
23L
20L LÒ VI SÓNG DÒNG CƠ R-G227VN-M So sánh
•Công suất vi sóng 800W
•Công suất nướng 1000W
•5 mức công suất vi sóng
20L
20L LÒ VI SÓNG DÒNG CƠ R-G226VN-S So sánh
•Dung tích 20L
•Công suất vi sóng 800W
•Công suất nướng 1000W
20L
20L LÒ VI SÓNG DÒNG CƠ R-G223VN-SM So sánh
•Dung tích 20L
•5 mức công suất
•Công suất 800W
20L