Tiêu chuẩn

9KG MÁY GIẶT LỒNG PUMP-UP ES-W90PV-H So sánh
•Khối lượng giặt 9kg
•Màn hình đèn LED
•Lồng giặt Pump-up không lỗ
9KG
8.2KG MÁY GIẶT LỒNG PUMP-UP ES-W82GV-H So sánh
•Khối lượng giặt 8,2kg
•Màn hình đèn LED
•Lồng giặt Pump-up không lỗ
8KG MÁY GIẶT LỒNG PUMP-UP ES-W80GV-H So sánh
•Khối lượng giặt 8kg
•Màn hình đèn LED
•Lồng giặt Pump-up không lỗ
8KG
7.8KG MÁY GIẶT LỒNG PUMP-UP ES-W78GV-G So sánh
•Khối lượng giặt 7,8kg
•Màn hình đèn LED
•Lồng giặt Pump-up không lỗ
7.8KG MÁY GIẶT LỒNG PUMP-UP ES-W78GV-H So sánh
•Khối lượng giặt 7,8kg
•Màn hình đèn LED
•Lồng giặt Pump-up không lỗ
8KG MÁY GIẶT LỒNG PUMP-UP ES-U80GV-G So sánh
Khối lượng giặt 8kg
•Màn hình đèn LED
•Lồng giặt Pump-up không lỗ
8KG
7.8KG MÁY GIẶT LỒNG PUMP-UP ES-U78GV-G So sánh
•Màn hình đèn LED
•Lồng giặt Pump-up không lỗ
•Mâm giặt phủ bạc Ag+
7.2KG MÁY GIẶT LỒNG PUMP-UP ES-U72GV-H So sánh
•Khối lượng giặt 7,2kg
•Màn hình đèn LED
•Lồng giặt Pump-up không lỗ
8KG MÁY GIẶT LỒNG PUMP-UP ES-U80GV-H So sánh
•Khối lượng giặt 8kg
•Màn hình đèn LED
•Lồng giặt Pump-up không lỗ
8KG
7.2KG MÁY GIẶT LỒNG PUMP-UP ES-U72GV-G So sánh
•Khối lượng giặt 7,2kg
•Màn hình đèn LED
•Lồng giặt Pump-up không lỗ
8.2KG MÁY GIẶT LỒNG PUMP-UP ES-U82GV-H So sánh
•Khối lượng giặt 8,2kg
•Màn hình đèn LED
•Lồng giặt Pump-up không lỗ
7.2KG MÁY GIẶT LỒNG PUMP-UP ES-V72PV-H So sánh
•Khối lượng giặt 7,2kg
•Màn hình đèn LED
•Lồng giặt Pump-up không lỗ
7.8KG MÁY GIẶT LỒNG PUMP-UP ES-U78GV-H So sánh
•Khối lượng giặt 7,8kg
•Màn hình đèn LED
•Lồng giặt Pump-up không lỗ
8.2KG MÁY GIẶT LỒNG PUMP-UP ES-V82PV-H So sánh
•Khối lượng giặt 8,2kg
•Màn hình đèn LED
•Lồng giặt Pump-up không lỗ
8.2KG MÁY GIẶT LỒNG PUMP-UP ES-U82GV-G So sánh
•Khối lượng giặt 8,2kg
•Màn hình đèn LED
•Lồng giặt Pump-up không lỗ