BSW series

AH-XP18BSW So sánh
• Tiết kiệm năng lượng đến 65%
• 7 chức năng bảo vệ an toàn
• Chế độ Super Jet
2HP
AH-XP13BSW So sánh
• Tiết kiệm năng lượng đến 65%
• 7 chức năng bảo vệ an toàn
• Chế độ Super Jet
AH – XP10BSW So sánh
• Tiết kiệm năng lượng đến 65%
• 7 chức năng bảo vệ an toàn
• Chế độ Super Jet
1HP