Điều Hòa & Máy Lọc Khí

FP-JC2M-B So sánh
•4 cấp Tự động / Thấp / Trung bình / Cao
•Vị trí lắp đặt tiện lợi
•Plasmacluster Ion
AH-X18ZEW So sánh
•Công nghệ J-Tech Inverter
•Tiết kiệm điện tối ưu
•Làm lạnh nhanh trong 5 phút
2Hp
AH-X13ZEW So sánh
•Công nghệ J-Tech Inverter
•Tiết kiệm điện tối ưu
•Làm lạnh nhanh trong 5 phút
AH-X10ZEW So sánh
•Công nghệ J-Tech Inverter
•Tiết kiệm điện tối ưu
•Làm lạnh nhanh trong 5 phút
1Hp
KI-N50V-W So sánh
•Kích thước phòng 38m²
•Công nghệ Inverter tiết kiệm điện
•6 chế độ cảm biến
KI-N40V-W So sánh
•Kích thước phòng 28m²
•Công nghệ Inverter tiết kiệm điện
•6 chế độ cảm biến
KI-N40V-H So sánh
•Kích thước phòng 28m²
•Công nghệ Inverter tiết kiệm điện
•6 chế độ cảm biến
AH-X18ZW So sánh
•Công nghệ J-Tech Inverter
•Tiết kiệm điện tối ưu
•Làm lạnh nhanh trong 5 phút
2Hp
AH-X13ZW So sánh
•Công nghệ J-Tech Inverter
•Tiết kiệm điện tối ưu
•Làm lạnh nhanh trong 5 phút
AH-X10ZW So sánh
•Công nghệ J-Tech Inverter
•Tiết kiệm điện tối ưu
•Làm lạnh nhanh trong 5 phút
1Hp
IG-NX2E-B So sánh
•3 cấp Cao/TB/Thấp
•Chế độ làm sạch nhanh
•Plasmacluster ion
IG-NX2E-A So sánh
•3 cấp Cao/TB/Thấp
•Chế độ làm sạch nhanh
•Plasmacluster ion
IG-NX2E-W So sánh
•3 cấp Cao/TB/Thấp
•Chế độ làm sạch nhanh
•Plasmacluster ion
AH-XP18YMW So sánh
•Plasmacluster Ion
•Chế độ Best Sleep
•Chế độ Baby Sleep
2HP
AH-XP13YMW So sánh
•Plasmacluster Ion
•Chế độ Best Sleep
•Chế độ Baby Sleep
AH-XP10YMW So sánh
•Plasmacluster Ion
•Chế độ Best Sleep
•Chế độ Baby Sleep
1HP
AH-XP13YHW So sánh
•Plasmacluster Ion
•Công nghệ J-Tech Inverter
•CÔNG NGHỆ AIoT
AH-XP10YHW So sánh
•Plasmacluster Ion
•Công nghệ J-Tech Inverter
•CÔNG NGHỆ AIoT
1HP