Nắp rời

KSH-D44V-GR So sánh
•Dung tích 3.8L
•Giữ ấm
•Nhôm cao cấp
KSH-D44V-GY So sánh
•Dung tích 3.8L
•Giữ ấm
•Nhôm cao cấp
KSH-D44V-BL So sánh
•Dung tích 3.8L
•Giữ ấm
•Nhôm cao cấp
KSH-D44V-TQ So sánh
•Dung tích 3.8L
•Giữ ấm
•Nhôm cao cấp
KSH-D28SV-CH/CR So sánh
•Dung tích 2.8L
•Công suất 1000W
•Giữ ấm 5 giờ
KSH-D22SV-CH/CR So sánh
•Dung tích 2.2L
•Công suất 900W
•Giữ ấm 5 giờ
KSH-D18SV-CH/CR So sánh
•Dung tích 1.8L
•Công suất 700W
•Giữ ấm 5 giờ
KSH-228SNV-SF So sánh
•Dung tích 1.8L
•Công suất 850W
•Giữ ấm 5 giờ
KSH-218SNV-SF So sánh
•Dung tích 1.8L
•Công suất 700W
•Giữ ấm 5 giờ
KSH-D77V So sánh
•Dung tích 7L
•Giữ ấm 05 giờ
•Nhôm cao cấp
7L
KSH-D55V So sánh
•Dung tích 5L
•Giữ ấm 05 giờ
•Nhôm cao cấp
5L
KSH-D1010V So sánh
•Dung tích 10L
•Giữ ấm 05 giờ
•Nhôm cao cấp
10L
KSH-222V So sánh
•Dung tích 2,2L
•Giữ ấm 05 giờ
•Nhôm cao cấp
KSH-D28V So sánh
•Dung tích 2,8L
•Giữ ấm 05 giờ
•Nhôm cao cấp
KSH-D22V So sánh
•Dung tích 2,2L
•Giữ ấm 05 giờ
•Nhôm cao cấp
KSH-D19V So sánh
•Giữ ấm 05 giờ
•Nhôm cao cấp
•Có muỗng xới cơm
KSH-D40V So sánh
•Dung tích 3,8L
•Giữ ấm 05 giờ
•Nhôm cao cấp
KSH-D18V So sánh
•Công nghệ nhiệt 3D
•Công suất 700W
•Giữ ấm 12 giờ