Dòng B

EO-B604RCSV-BK So sánh
•Dung tích 60L
•Công suất 2400W
•Xiên quay và đối lưu
60L
EO-B46RCSV-BK So sánh
•Dung tích 46L
•Công suất 2000W
•Xiên quay và đối lưu
46L
EO-B30RCV-BK So sánh
•Dung tích 30L
•Công suất 1500W
•Xiên quay và đối lưu
30L
EO-B25RCV-BK So sánh
•Dung tích 25L
•Công suất 1500W
•Xiên quay và đối lưu
25L
EO-B704RCSV-BK So sánh
•Dung tích 70L
•Công suất 2400W
•Xiên quay và đối lưu
70L
EO-B42RCSV-BK So sánh
•Dung tích 42L
•Công suất 2000W
•Xiên quay và đối lưu
42L