Nắp gài

KS-223TJV-CH/CR So sánh
•Dung tích 2.2L
•Công suất 900W
•Giữ ấm 12 giờ
KS-183TJV-CH/CR So sánh
•Dung tích 1.8L
•Công suất 700W
•Giữ ấm 12 giờ
KS-NR191STV So sánh
•Công nghệ nhiệt 3D
•Công suất 700W
•Giữ ấm 12 giờ
KS-NR19STV So sánh
•Công nghệ nhiệt 3D
•Công suất 700W
•Giữ ấm 12 giờ
KS-R231STV So sánh
•Dung tích 2,2L
•Công nghệ nhiệt 3D
•Giữ ấm 12 giờ
KS-R23STV So sánh
•Dung tích 2,2L
•Công nghệ nhiệt 3D
•Giữ ấm 12 giờ
KS-181TJV"BM" So sánh
•Dung tích 1,8L
•Công suất 700W
•Giữ ấm 5 giờ
KS-NR181STV So sánh
•Công nghệ nhiệt 3D
•Công suất 700W
•Giữ ấm 12 giờ
KS-19TJV"BC" So sánh
•Dung tích 1,8L
•Công suất 700W
•Giữ ấm 5 giờ
KS-181TJV"AB" So sánh
•Dung tích 1,8L
•Công suất 700W
•Giữ ấm 5 giờ
KS-19TJV"ST" So sánh
•Dung tích 1,8L
•Công suất 700W
•Giữ ấm 5 giờ
KS-181TJV So sánh
•Dung tích 1,8L
•Công suất 700W
•Giữ ấm 5 giờ
KS-181TJV"PB" So sánh
•Dung tích 1,8L
•Công suất 700W
•Giữ ấm 5 giờ
KS-18TJV So sánh
•Dung tích 1,8L
•Công suất 700W
•Giữ ấm 5 giờ
KS-N182ETV"SW" So sánh
•Giữ ấm 5 giờ
•Phủ men chống dính
•Có muỗng xới cơm
KS-18TJV"LL" So sánh
•Dung tích 1,8L
•Công suất 700W
•Giữ ấm 5 giờ
KS-N181ETV"SL" So sánh
•Dung tích 1,8L
•Công suất 700W
•Giữ ấm 5 giờ
KS-N192ETV"SP" So sánh
•Dung tích 1,8L
•Công suất 700W
•Giữ ấm 5 giờ