Nồi Cơm Điện

KS-5400V-ST So sánh
•6 chức năng nấu
•Công nghệ nhiệt 3D
•Giữ ấm 12h
KS-IH122V-BK So sánh
•Dung tích 1.2L
•Công suất 1100W
•Lưu nhớ quá trình nấu
KS-IH122V-WH So sánh
•Dung tích 1.2L
•Công suất 1100W
•Lưu nhớ quá trình nấu
KS-COM183MV-WH So sánh
•Âm thanh thông báo
•Hẹn giờ nấu
•Lòng nồi 3 lớp
KS-223TJV-CH/CR So sánh
•Dung tích 2.2L
•Công suất 900W
•Giữ ấm 12 giờ
KS-183TJV-CH/CR So sánh
•Dung tích 1.8L
•Công suất 700W
•Giữ ấm 12 giờ
KS-COM100DV-RD So sánh
•6 chức năng nấu
•Hẹn giờ nấu
•Công nghệ nhiệt 3D
1L
KS-COM100DV-WH So sánh
•6 chức năng nấu
•Hẹn giờ nấu
•Công nghệ nhiệt 3D
1L
KS-COM110DV-WH So sánh
•Nhiều chế độ nấu
•Hẹn giờ nấu
•Công nghệ nhiệt 3D
KSH-D28SV-CH/CR So sánh
•Dung tích 2.8L
•Công suất 1000W
•Giữ ấm 5 giờ
KSH-D22SV-CH/CR So sánh
•Dung tích 2.2L
•Công suất 900W
•Giữ ấm 5 giờ
KSH-D18SV-CH/CR So sánh
•Dung tích 1.8L
•Công suất 700W
•Giữ ấm 5 giờ
KS-COM08V-SL So sánh
•Dung tích 0.72L
•Công suất 450W
•Giữ ấm 5 giờ
KSH-228SNV-SF So sánh
•Dung tích 1.8L
•Công suất 850W
•Giữ ấm 5 giờ
KSH-218SNV-SF So sánh
•Dung tích 1.8L
•Công suất 700W
•Giữ ấm 5 giờ
KS-IH191V-BK/GL/RD So sánh
•Dung tích 1.8L
•Công suất 1300W
•Lòng nồi 7 lớp
KSH-D77V So sánh
•Dung tích 7L
•Giữ ấm 05 giờ
•Nhôm cao cấp
7L
KSH-D55V So sánh
•Dung tích 5L
•Giữ ấm 05 giờ
•Nhôm cao cấp
5L