Tạo ion lọc khí & bắt muỗi

FP-JM40V-B So sánh
•Kích thước phòng < 30m²
•Lọc khí hiệu quả
•Bắt muỗi hiệu quả
FP-JM30V-B So sánh
•Kích thước phòng < 23m²
•Lọc khí hiệu quả
•Bắt muỗi hiệu quả
FP-GM50E-B So sánh
•Kích thước phòng < 40m²
•Công nghệ Inverter tiết kiệm điện
•Lọc khí và mùi hiệu quả