Tạo Ion lọc khí & bắt muỗi

30m² MÁY TẠO ION LỌC KHÍ VÀ BẮT MUỖI FP-JM40V-B Compare
•Kích thước phòng < 30m²
•Lọc khí hiệu quả
•Bắt muỗi hiệu quả
40m² MÁY TẠO ION LỌC KHÍ VÀ BẮT MUỖI FP-GM50E-B Compare
•Kích thước phòng < 40m²
•Công nghệ Inverter tiết kiệm điện
•Lọc khí và mùi hiệu quả

Mosquito Catcher Air Purifier

AIR PURIFIER WITH MOSQUITO CATCHER FP-JM30V-B (23m2) Compare