2 doors

SJ-X198V-SL Compare
•RoSH
•Multi Air Flow
•Inverter
SJ-X215V-SL Compare
•RoSH
•Multi Air Flow
•Inverter
SJ-X215V-DG Compare
•RoSH
•Multi Air Flow
•Inverter
SJ-X198V-DG Compare
•RoSH
•Multi Air Flow
•Inverter
SJ-X417WD-DG Compare
•RoSH
•Water Dispenser
•Inverter
SJ-X282AE-SL/DS Compare
•J-Tech Inverter
•Anti-Bacterial Deodorizer
•7 Shields Protection
SJ-X252AE-SL/DS Compare
•J-Tech Inverter
•Anti-Bacterial Deodorizer
•7 Shields Protection
SJ-XP382AE-DS Compare
•J-Tech Inverter
•Extra Cool
•Plasmacluster Ion
SJ-XP382AE-SL Compare
•J-Tech Inverter
•Extra Cool
•Plasmacluster Ion
SJ-XP352AE-DS Compare
•J-Tech Inverter
•Extra Cool
•Plasmacluster Ion
SJ-XP352AE-SL Compare
•J-Tech Inverter
•Extra Cool
•Plasmacluster Ion
SJ-XP322AE-DS Compare
•J-Tech Inverter
•Extra Cool
•Plasmacluster Ion
SJ-XP322AE-SL Compare
•J-Tech Inverter
•Extra Cool
•Plasmacluster Ion

2 cửa

SJ-X281E-SL Compare
•271L
•J-Tech Inverter tiết kiệm 46% điện năng
•Nano Ag+Cu tăng cường khả năng khử mùi
SJ-X201E-SL Compare
•196L
•Extra Eco – Tiết kiệm năng lượng tối ưu
•Cấp hiệu suất năng lượng: Cấp 5
SJ-X346E-DS Compare
•342L
•J-Tech Inverter tiết kiệm 47% điện năng
•Nano Ag+Cu tăng cường khả năng khử mùi
SJ-X281E-DS Compare
•271L
•J-Tech Inverter tiết kiệm 46% điện năng
•Nano Ag+Cu tăng cường khả năng khử mùi
SJ-X201E-DS Compare
•196L
•J-Tech Inverter tiết kiệm 53% điện năng
•Nano Ag+Cu tăng cường khả năng khử mùi