Máy Photocopy Đa Chức Năng

BP-30M35 Compare
•Tốc độ in: 35 trang/phút.
•Màn hình cảm ứng.
•Bộ nhớ: tối đa 4 GB.
BP-20M31 Compare
•Tốc độ in: 31 trang/phút.
•Màn hình điều khiển LCD dễ sử dụng.
•Bộ nhớ: tối đa 1GB.
MX-4071 Compare
•Năng suất cao.
•Chia sẻ thông tin bảo mật.
•Dễ sử dụng
BP-30C25Z Compare
•Tốc độ in: 25 trang/phút.
•In trực tiếp/quét bằng thiết bị USB.
•Liên kết với thiết bị di động.
MX-M5051 Compare
•Tốc độ in: 50 trang/phút.
•Nắp nạp đảo bản gốc 100 tờ.
•Dung lượng giấy tối đa là 6300 tờ
BP-20C20Z Compare
•Xử lý giấy linh hoạt.
•Màn hình cài đặt giấy tự động.
•Nạp tài liệu tự động.
MX-4051 Compare
•Kiểm soát truy cập an toàn.
•Quản lý thiết bị tích hợp.
•Xử lý giấy linh hoạt.
MX-3561 Compare
•Kiểm soát truy cập an toàn.
•Quản lý thiết bị tích hợp.
•Xử lý giấy linh hoạt.
MX-3551 Compare
•Kiểm soát truy cập an toàn.
•Quản lý thiết bị tích hợp.
•Xử lý giấy linh hoạt.
BP-20C25Z Compare
•Xử lý giấy linh hoạt.
•Màn hình cài đặt giấy tự động.
•Nạp tài liệu tự động.
AR-6026NV Compare
•Bộ nhớ: tối đa 448MB.
•Thời gian khởi động máy: 20 giây
•Màn hình điều khiển LCD