Thông minh AIoT

1.5HP Thông minh AIoT AH-XP13YHW Compare
•Plasmacluster Ion
•Công nghệ J-Tech Inverter
•CÔNG NGHỆ AIoT
1HP Thông minh AIoT AH-XP10YHW Compare
•Plasmacluster Ion
•Công nghệ J-Tech Inverter
•CÔNG NGHỆ AIoT
1HP