Tạo ion lọc khí & tạo ẩm

KI-N50V-W Compare
•Kích thước phòng 38m²
•Công nghệ Inverter tiết kiệm điện
•6 chế độ cảm biến
KI-N40V-W Compare
•Kích thước phòng 28m²
•Công nghệ Inverter tiết kiệm điện
•6 chế độ cảm biến
KI-N40V-H Compare
•Kích thước phòng 28m²
•Công nghệ Inverter tiết kiệm điện
•6 chế độ cảm biến
KI-L80V-T Compare
•CÔNG NGHỆ PLASMACLUSTER ION
•Kiểm soát lượng điện năng tiêu thụ
•Hiển Thị Chất Lượng Không Khí
KI-L60V-W Compare
•Kiểm Soát Tình Trạng Bộ Lọc
•Bộ lọc HEPA
•Điều Khiển Từ Xa
KC-G60EV-W Compare
•Kích thước phòng < 50m²
•Công nghệ Inverter tiết kiệm điện
•Chế độ HAZE

Humidifying Air Purifier

THE AIR PURIFIER - MOISTURE GENERATION KC-G50EV-W (38m2) Compare
THE AIR PURIFIER - MOISTURE GENERATION KC-G40EV-W (28m²) Compare
THE AIR PURIFIER - MOISTURE GENERATION KC-F30EV-W (21m2) Compare