Nồi Cơm Điện

KS-COM194EV-BK/RD Compare
•8 Chức năng nấu
•Hẹn giờ nấu
•Lòng nồi phủ chống dính
KS-COM193EV-GL/BK Compare
•12 Chức năng nấu
•Hẹn giờ nấu
•Lòng nồi phủ chống dính
KS-COM192EV-GY Compare
•Công suất 790W
•Hẹn giờ nấu
•Lòng nồi phủ chống dính
KS-COM191EV-WH Compare
•Công suất 790W
•Hẹn giờ nấu
•Lòng nồi phủ chống dính
KS-5400V-ST Compare
•6 chức năng nấu
•Công nghệ nhiệt 3D
•Giữ ấm 12h
KS-IH122V-BK Compare
•Dung tích 1.2L
•Công suất 1100W
•Lưu nhớ quá trình nấu
KS-IH122V-WH Compare
•Dung tích 1.2L
•Công suất 1100W
•Lưu nhớ quá trình nấu
KS-COM183MV-WH Compare
•Âm thanh thông báo
•Hẹn giờ nấu
•Lòng nồi 3 lớp
KS-223TJV-CH/CR Compare
•Dung tích 2.2L
•Công suất 900W
•Giữ ấm 12 giờ
KS-183TJV-CH/CR Compare
•Dung tích 1.8L
•Công suất 700W
•Giữ ấm 12 giờ
KS-COM100DV-RD Compare
•6 chức năng nấu
•Hẹn giờ nấu
•Công nghệ nhiệt 3D
1L
KS-COM100DV-WH Compare
•6 chức năng nấu
•Hẹn giờ nấu
•Công nghệ nhiệt 3D
1L
KS-COM110DV-WH Compare
•Nhiều chế độ nấu
•Hẹn giờ nấu
•Công nghệ nhiệt 3D
KSH-D28SV-CH/CR Compare
•Dung tích 2.8L
•Công suất 1000W
•Giữ ấm 5 giờ
KSH-D22SV-CH/CR Compare
•Dung tích 2.2L
•Công suất 900W
•Giữ ấm 5 giờ
KSH-D18SV-CH/CR Compare
•Dung tích 1.8L
•Công suất 700W
•Giữ ấm 5 giờ
KS-COM08V-SL Compare
•Dung tích 0.72L
•Công suất 450W
•Giữ ấm 5 giờ
KSH-228SNV-SF Compare
•Dung tích 1.8L
•Công suất 850W
•Giữ ấm 5 giờ