Side by Side

SJ-SBXP600V-SL Compare
•Công nghệ PCI kháng khuẩn, khử mùi
•Bảng điều khiển cảm ứng
•Chức năng khóa trẻ em
SJ-SBXP600VG-BK Compare
•Công nghệ PCI kháng khuẩn, khử mùi
•Bảng điều khiển cảm ứng
•Chức năng khóa trẻ em
SJ-SBXP600V-DS Compare
•Công nghệ PCI kháng khuẩn, khử mùi
•Bảng điều khiển cảm ứng
•Chức năng khóa trẻ em
SJ-SBX530V-DS Compare
•Dung tích 532L
•AI Inverter Technology
•Bảng điều khiển cảm ứng
SJ-SBX440V-DS Compare
•Dung tích 442L
•AI Inverter Technology
•Bảng điều khiển cảm ứng
SJ-SBX530V-SL Compare
•Dung tích 563L
•Chế độ Tiết kiệm năng lượng Eco
•Bảng điều khiển cảm ứng
SJ-SBX530VG-BK Compare
•Dung tích 563L
•Chế độ Tiết kiệm năng lượng Eco
•Bảng điều khiển cảm ứng
SJ-SBX440V-SL Compare
•Dung tích 472L
•Chế độ Tiết kiệm năng lượng Eco
•Bảng điều khiển cảm ứng
SJ-SBX440VG-BK Compare
•Dung tích 472L
•Chế độ Tiết kiệm năng lượng Eco
•Bảng điều khiển cảm ứng