Tủ lạnh PCI

SJ-SBXP600V-SL Compare
•Công nghệ PCI kháng khuẩn, khử mùi
•Bảng điều khiển cảm ứng
•Chức năng khóa trẻ em
SJ-SBXP600VG-BK Compare
•Công nghệ PCI kháng khuẩn, khử mùi
•Bảng điều khiển cảm ứng
•Chức năng khóa trẻ em
SJ-SBXP600V-DS Compare
•Công nghệ PCI kháng khuẩn, khử mùi
•Bảng điều khiển cảm ứng
•Chức năng khóa trẻ em
SJ-XP382AE-DS Compare
•J-Tech Inverter tiết kiệm điện
•Chế độ Extra Cool
•Plasmacluster Ion
SJ-XP382AE-SL Compare
•J-Tech Inverter tiết kiệm điện
•Chế độ Extra Cool
•Plasmacluster Ion
SJ-XP352AE-DS Compare
•J-Tech Inverter tiết kiệm điện
•Chế độ Extra Cool
•Plasmacluster Ion
SJ-XP352AE-SL Compare
•J-Tech Inverter tiết kiệm điện
•Chế độ Extra Cool
•Plasmacluster Ion
SJ-XP322AE-DS Compare
•J-Tech Inverter tiết kiệm điện
•Chế độ Extra Cool
•Plasmacluster Ion
SJ-XP322AE-SL Compare
•J-Tech Inverter tiết kiệm điện
•Chế độ Extra Cool
•Plasmacluster Ion
SJ-FXPI689V-RS Compare
•Dung tích 607L
•Cấp đông nhanh Express Freezing
•Làm đá tự động

Refrigerator PCI

639L 4-DOOR REFRIGERATOR SJ-FXP640VG-MR Compare
•Capacity of 639L
•Plasmacluster Ion Technology in air purifying and bacteria killing
•J-Tech Inverter for optimal energy saving
639L 4-DOOR REFRIGERATOR SJ-FXP640VG-BK Compare
•Deep Freezing
•Express Freezing
•Moisture Capsule vegetables compartment
SJ-FXP600VG-MR Compare
•J-Tech Inverter for optimal energy saving
•Dual cooling systems disparate cool air effectively
•The Ag+Cu Nano deodorizing filter
SJ-FXP600VG-BK Compare
•Capacity of 590L
•Plasmacluster Ion Technology in air purifying and bacteria killing
•J-Tech Inverter for optimal energy saving
SJ-FXP480V-SL Compare
•Express Freezing mode (quick freezing)
•Touch control panel
•Eco mode (energy saving), Holiday mode
SJ-FXP480VG-BK Compare
•Express Freezing mode
•Touch control panel
•Eco mode (energy saving), Holiday mode
SJ-FXP480VG-CH Compare
•Effective Nano Ag+Cu deodorizing filter
•Express Freezing mode (quick freezing)
•Touch control panel
601L MADE IN JAPAN REFRIGERATOR SJ-GF60A Compare
•601L
•Manufactured in Japan
•The Plasmacluster Ion technology