Tạo ion và lọc khí

FP-J30E-P Compare
•Kích thước phòng < 23m²
•Chế độ HAZE
•Tự khởi động lại
FP-J30E-B Compare
•Kích thước phòng < 23m²
•Chế độ HAZE
•Tự khởi động lại
FP-J30E-A Compare
•Kích thước phòng < 23m²
•Chế độ HAZE
•Tự khởi động lại
FP-J60E-W Compare
•Kích thước phòng < 48m²
•Công nghệ Inverter tiết kiệm điện
•Chế độ HAZE/ Hẹn giờ tắt

Air Purifier

THE IONS AIR PURIFIER FU-551KE-W (40m2) Compare
THE IONS AIR PURIFIER FP-J40E-W (30m2) Compare