Nắp gài

KS-223TJV-CH/CR Compare
•Dung tích 2.2L
•Công suất 900W
•Giữ ấm 12 giờ
KS-183TJV-CH/CR Compare
•Dung tích 1.8L
•Công suất 700W
•Giữ ấm 12 giờ
KS-R231STV Compare
•Dung tích 2,2L
•Công nghệ nhiệt 3D
•Giữ ấm 12 giờ
KS-R23STV Compare
•Dung tích 2,2L
•Công nghệ nhiệt 3D
•Giữ ấm 12 giờ
KS-NR191STV Compare
•Công nghệ nhiệt 3D
•Công suất 700W
•Giữ ấm 12 giờ
KS-NR19STV Compare
•Công nghệ nhiệt 3D
•Công suất 700W
•Giữ ấm 12 giờ
KS-181TJV"AB" Compare
•Dung tích 1,8L
•Công suất 700W
•Giữ ấm 5 giờ
KS-19TJV"ST" Compare
•Dung tích 1,8L
•Công suất 700W
•Giữ ấm 5 giờ
KS-181TJV Compare
•Dung tích 1,8L
•Công suất 700W
•Giữ ấm 5 giờ
KS-181TJV"PB" Compare
•Dung tích 1,8L
•Công suất 700W
•Giữ ấm 5 giờ
KS-18TJV Compare
•Dung tích 1,8L
•Công suất 700W
•Giữ ấm 5 giờ
KS-181TJV"BM" Compare
•Dung tích 1,8L
•Công suất 700W
•Giữ ấm 5 giờ
KS-NR181STV Compare
•Công nghệ nhiệt 3D
•Công suất 700W
•Giữ ấm 12 giờ
KS-19TJV"BC" Compare
•Dung tích 1,8L
•Công suất 700W
•Giữ ấm 5 giờ
KS-N192ETV"SP" Compare
•Dung tích 1,8L
•Công suất 700W
•Giữ ấm 5 giờ
KS-N19ETV"RP" Compare
•Giữ ấm 5 giờ
•Phủ men chống dính
•Có muỗng xới cơm
KS-N191ETV Compare
•Dung tích 1,8L
•Công suất 700W
•Giữ ấm 5 giờ
KS-18TJV"GR" Compare
•Dung tích 1,8L
•Công suất 700W
•Giữ ấm 5 giờ