Nắp gài

2.2L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG NẮP GÀI STV KS-R23STV Compare
•Dung tích 2,2L
•Công nghệ nhiệt 3D
•Giữ ấm 12 giờ
1.8L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG NẮP GÀI STV KS-NR191STV Compare
•Công nghệ nhiệt 3D
•Công suất 700W
•Giữ ấm 12 giờ
1.8L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG NẮP GÀI STV KS-NR19STV Compare
•Công nghệ nhiệt 3D
•Công suất 700W
•Giữ ấm 12 giờ
2.2L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG NẮP GÀI STV KS-R231STV Compare
•Dung tích 2,2L
•Công nghệ nhiệt 3D
•Giữ ấm 12 giờ
KS-181TJV"BM" Compare
•Dung tích 1,8L
•Công suất 700W
•Giữ ấm 5 giờ
1.8L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG CHỐNG DÍNH TĂNG CƯỜNG XỬNG HẤP KS-18TJV Compare
•Dung tích 1,8L
•Công suất 700W
•Giữ ấm 5 giờ
1.8L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG CHỐNG DÍNH TĂNG CƯỜNG XỬNG HẤP KS-19TJV"BC" Compare
•Dung tích 1,8L
•Công suất 700W
•Giữ ấm 5 giờ
1.8L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG NẮP GÀI STV KS-NR181STV Compare
•Công nghệ nhiệt 3D
•Công suất 700W
•Giữ ấm 12 giờ
1.8L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG CHỐNG DÍNH TĂNG CƯỜNG XỬNG HẤP KS-19TJV"ST" Compare
•Dung tích 1,8L
•Công suất 700W
•Giữ ấm 5 giờ
KS-181TJV"AB" Compare
•Dung tích 1,8L
•Công suất 700W
•Giữ ấm 5 giờ
KS-181TJV"PB" Compare
•Dung tích 1,8L
•Công suất 700W
•Giữ ấm 5 giờ
KS-181TJV Compare
•Dung tích 1,8L
•Công suất 700W
•Giữ ấm 5 giờ
1.8L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG NẮP GÀI ETV KS-N181ETV"SL" Compare
•Dung tích 1,8L
•Công suất 700W
•Giữ ấm 5 giờ
1.8L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG CHỐNG DÍNH TĂNG CƯỜNG XỬNG HẤP KS-18TJV"LL" Compare
•Dung tích 1,8L
•Công suất 700W
•Giữ ấm 5 giờ
1.8L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG NẮP GÀI ETV KS-N192ETV"SP" Compare
•Dung tích 1,8L
•Công suất 700W
•Giữ ấm 5 giờ
1.8L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG NẮP GÀI ETV KS-N19ETV"RP" Compare
•Giữ ấm 5 giờ
•Phủ men chống dính
•Có muỗng xới cơm
1.8L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG NẮP GÀI ETV KS-N191ETV Compare
•Dung tích 1,8L
•Công suất 700W
•Giữ ấm 5 giờ
KS-N182ETV"SW" Compare
•Giữ ấm 5 giờ
•Phủ men chống dính
•Có muỗng xới cơm
1.8L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG CHỐNG DÍNH TĂNG CƯỜNG XỬNG HẤP KS-18TJV"GR" Compare
•Dung tích 1,8L
•Công suất 700W
•Giữ ấm 5 giờ
0.72L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG NẮP GÀI KS-A08V-WH Compare
•Dung tích 0,72L
•Giữ ấm 12 giờ
•Lòng nồi chống dính