Tạo Ion lọc khí & hút ẩm

38m² MÁY ION VÀ HÚT ẨM DW-E16FA-W Compare
•Kích thước phòng < 38m²
•Khử vi khuẩn, tế bào nấm mốc và mùi hôi
•Chế độ hong khô quần áo
67m² MÁY ION VÀ HÚT ẨM DW-J27FV-S Compare
•Kích thước phòng < 67m2
•Hút ẩm nhanh chóng
•Chế độ hong khô quần áo
50m² MÁY ION VÀ HÚT ẨM DW-D20A-W Compare
•Kích thước phòng < 50m²
•Hút ẩm nhanh chóng
•Chế độ hong khô quần áo

Dehumidifying Air Purifier

THE IONS AND DEHUMIDIFIER MACHINE DW-D12A-W (25m2) Compare