Tạo ion lọc khí & hút ẩm

DW-J27FV-S Compare
•Kích thước phòng < 67m²
•Hút ẩm nhanh chóng
•Chế độ hong khô quần áo
DW-D20A-W Compare
•Kích thước phòng < 50m²
•Hút ẩm nhanh chóng
•Chế độ hong khô quần áo
DW-E16FA-W Compare
•Kích thước phòng < 38m²
•Khử vi khuẩn, tế bào nấm mốc và mùi hôi
•Chế độ hong khô quần áo

Dehumidifying Air Purifier

THE IONS AND DEHUMIDIFIER MACHINE DW-D12A-W (25m2) Compare