Tạo ion lọc khí & hút ẩm

DW-D20A-W So sánh
•Kích thước phòng < 50m²
•Hút ẩm nhanh chóng
•Chế độ hong khô quần áo
DW-E16FA-W So sánh
•Kích thước phòng < 38m²
•Khử vi khuẩn, tế bào nấm mốc và mùi hôi
•Chế độ hong khô quần áo
DW-D12A-W So sánh
•Kích thước phòng < 25m²
•Hút ẩm nhanh chóng
•Chế độ hong khô quần áo
DW-J27FV-S So sánh
•Kích thước phòng < 67m²
•Hút ẩm nhanh chóng
•Chế độ hong khô quần áo