Máy Giặt

ES-FKD1054PV-S So sánh
•Khối lượng giặt 10.5kg
•Giặt hơi nước
•Sấy Khử Khuẩn
ES-Y85HV-S So sánh
•Khối lượng giặt 8.5kg
•Siêu tiết kiệm thời gian
•5 chế độ giặt
ES-Y75HV-S So sánh
•Khối lượng giặt 7.5kg
•Siêu tiết kiệm thời gian
•5 chế độ giặt
ES-X105HV-S So sánh
•Khối lượng giặt 10.5kg
•Siêu tiết kiệm thời gian
•J-Tech Inverter
ES-Y100HV-S So sánh
•Khối lượng giặt 10kg
•Chương trình vệ sinh lồng giặt
ES-Y90HV-S So sánh
•Khối lượng giặt 9kg
•Chương trình vệ sinh lồng giặt
9KG
ES-FK1252PV-S So sánh
•Khối lượng giặt 12.5kg
•Thiết Kế Tinh Giản
•J-Tech Inverter
ES-FK1054PV-S So sánh
•Khối lượng giặt 10.5kg
•Thiết Kế Tinh Giản
•J-Tech Inverter
ES-X95HV-S So sánh
•Khối lượng giặt 9.5kg
•Siêu tiết kiệm thời gian
•J-Tech Inverter
ES-FK1054SV-G So sánh
•Khối lượng giặt 10.5kg
•Thiết Kế Tinh Giản
•J-Tech Inverter
ES-FK954SV-G So sánh
•Khối lượng giặt 9.5kg
•Thiết Kế Tinh Giản
•J-Tech Inverter
9.5
ES-FK852EV-W So sánh
•Khối lượng giặt 8.5kg
•Thiết Kế Tinh Giản
•J-Tech Inverter
8.5
ES-FK1252SV-G So sánh
•Khối lượng giặt 12.5kg
•Thiết Kế Tinh Giản
•J-Tech Inverter
ES-FK852SV-G So sánh
•Khối lượng giặt 8.5 kg
•Thiết Kế Tinh Giản
•J-Tech Inverter
8.5
ES-W110HV-S So sánh
•Màn hình đèn LED
•Lồng giặt Eco Drum không lỗ
•Mâm giặt phủ bạc Ag+
ES-W102PV-H So sánh
•Khối lượng giặt 10,2kg
•Màn hình đèn LED
•Lồng giặt Eco Drum không lỗ
ES-W100PV-H So sánh
•Khối lượng giặt 10kg
•Màn hình đèn LED
•Lồng giặt Eco Drum không lỗ
ES-W82GV-H So sánh
•Khối lượng giặt 8,2kg
•Màn hình đèn LED
•Lồng giặt Pump-up không lỗ