Máy Photocopy Đa Chức Năng

BP-30M35 So sánh
•Tốc độ in: 35 trang/phút.
•Màn hình cảm ứng.
•Bộ nhớ: tối đa 4 GB.
BP-20M31 So sánh
•Tốc độ in: 31 trang/phút.
•Màn hình điều khiển LCD dễ sử dụng.
•Bộ nhớ: tối đa 1GB.
•Năng suất cao.
•Chia sẻ thông tin bảo mật.
•Dễ sử dụng
BP-30C25Z So sánh
•Tốc độ in: 25 trang/phút.
•In trực tiếp/quét bằng thiết bị USB.
•Liên kết với thiết bị di động.
•Tốc độ in: 24 trang/phút.
•Nắp nạp đảo bản gốc 100 tờ.
•Bộ nhớ: tối đa 448MB.
AR-7024D So sánh
•Tốc độ in: 24 trang/phút.
•Nắp nạp đảo bản gốc 100 tờ.
•Bộ nhớ: tối đa 448MB.
•Kiểm soát truy cập an toàn.
•Quản lý thiết bị tích hợp.
•Xử lý giấy linh hoạt.
•Kiểm soát truy cập an toàn.
•Quản lý thiết bị tích hợp.
•Xử lý giấy linh hoạt.
BP-20C25Z So sánh
•Xử lý giấy linh hoạt.
•Màn hình cài đặt giấy tự động.
•Nạp tài liệu tự động.
MX-M5051 So sánh
•Tốc độ in: 50 trang/phút.
•Nắp nạp đảo bản gốc 100 tờ.
•Dung lượng giấy tối đa là 6300 tờ
BP-20C20Z So sánh
•Xử lý giấy linh hoạt.
•Màn hình cài đặt giấy tự động.
•Nạp tài liệu tự động.
MX-M356NV So sánh
•Tốc độ in: 35 trang/phút.
•Nắp nạp đảo bản gốc 100 tờ.
•Màn hình điều khiển LCD 7"
•Kiểm soát truy cập an toàn.
•Quản lý thiết bị tích hợp.
•Xử lý giấy linh hoạt.
AR-6023NV So sánh
•Tốc độ in: 23 trang/phút.
•Nắp nạp đảo bản gốc 100 tờ.
•Bộ nhớ: tối đa 448MB.
MX-M315NV So sánh
•Tốc độ in: 31 trang/phút.
•Nắp nạp đảo bản gốc 100 tờ
•Sắp xếp tài liệu tự động
MX-M265NV So sánh
•Tốc độ in: 26 trang/phút.
•Nắp nạp đảo bản gốc 100 tờ.
•Màn hình điều khiển LCD 7 inches.
AR-6031NV So sánh
•Tốc độ in: 31 trang/phút.
•Nắp nạp đảo bản gốc 100 tờ.
•Bộ nhớ: tối đa 448MB.
AR-6026NV So sánh
•Bộ nhớ: tối đa 448MB.
•Thời gian khởi động máy: 20 giây
•Màn hình điều khiển LCD