Điện tử cao tần

KS-IH122V-BK So sánh
•Dung tích 1.2L
•Công suất 1100W
•Lưu nhớ quá trình nấu
KS-IH122V-WH So sánh
•Dung tích 1.2L
•Công suất 1100W
•Lưu nhớ quá trình nấu
KS-IH191V-BK/GL/RD So sánh
•Dung tích 1.8L
•Công suất 1300W
•Lòng nồi 7 lớp
KS-IH190V-BK/GL/RD So sánh
•Dung tích 1,8L
•Công suất 1300W
•Công suất giữ ấm 90W