Thiết Bị Gia Dụng

SJ-XP382AE-DS So sánh
•J-Tech Inverter tiết kiệm điện
•Chế độ Extra Cool
•Plasmacluster Ion
SJ-XP382AE-SL So sánh
•J-Tech Inverter tiết kiệm điện
•Chế độ Extra Cool
•Plasmacluster Ion
SJ-XP352AE-DS So sánh
•J-Tech Inverter tiết kiệm điện
•Chế độ Extra Cool
•Plasmacluster Ion
SJ-XP352AE-SL So sánh
•J-Tech Inverter tiết kiệm điện
•Chế độ Extra Cool
•Plasmacluster Ion
SJ-XP322AE-DS So sánh
•J-Tech Inverter tiết kiệm điện
•Chế độ Extra Cool
•Plasmacluster Ion
SJ-XP322AE-SL So sánh
•J-Tech Inverter tiết kiệm điện
•Chế độ Extra Cool
•Plasmacluster Ion
SJ-SBX530V-DS So sánh
•Dung tích 532L
•AI Inverter Technology
•Bảng điều khiển cảm ứng
SJ-SBX440V-DS So sánh
•Dung tích 442L
•AI Inverter Technology
•Bảng điều khiển cảm ứng
ES-FKD1054PV-S So sánh
•Khối lượng giặt 10.5kg
•Giặt hơi nước
•Sấy Khử Khuẩn
SJ-SBX530V-SL So sánh
•Dung tích 563L
•Chế độ Tiết kiệm năng lượng Eco
•Bảng điều khiển cảm ứng
SJ-SBX530VG-BK So sánh
•Dung tích 563L
•Chế độ Tiết kiệm năng lượng Eco
•Bảng điều khiển cảm ứng
SJ-SBX440V-SL So sánh
•Dung tích 472L
•Chế độ Tiết kiệm năng lượng Eco
•Bảng điều khiển cảm ứng
SJ-SBX440VG-BK So sánh
•Dung tích 472L
•Chế độ Tiết kiệm năng lượng Eco
•Bảng điều khiển cảm ứng
ES-Y85HV-S So sánh
•Khối lượng giặt 8.5kg
•Siêu tiết kiệm thời gian
•5 chế độ giặt
ES-Y75HV-S So sánh
•Khối lượng giặt 7.5kg
•Siêu tiết kiệm thời gian
•5 chế độ giặt
SJ-FXPI689V-RS So sánh
•Dung tích 607L
•Cấp đông nhanh Express Freezing
•Làm đá tự động
SJ-FX420V-SL So sánh
•Dung tích 404L
•Cấp đông nhanh Express Freezing
•Bảng điều khiển cảm ứng
SJ-FX420V-DS So sánh
•Dung tích 404L
•Cấp đông nhanh Express Freezing
•Bảng điều khiển cảm ứng