Nồi chiên không dầu

KF-AF70EV-ST So sánh
• Dung tích 7L
• Không dầu, ít mỡ, dễ chiên
• Thiết kế đẹp với chất liệu cao cấp
7L
KF-AF70EV-BK So sánh
• Dung tích 7L
• 8 Thực đơn tự động
• Thiết kế đẹp với chất liệu cao cấp
7L
KF-AF50EV-ST So sánh
• Dung tích 5L
• Không dầu, ít mỡ, dễ chiên
• Thiết kế đẹp với chất liệu cao cấp
5L