Phụ kiện máy lọc khí
Loại phụ kiện /
Type of accessories
Dòng máy
/ Category
 Loại máy / Model Mô tả linh kiện
/ Accessory description
Code link kiện Tuổi thọ
/ Life time
Bộ lọc / Filter Máy tạo ion và lọc khí/ Air Purfier FP-F30E-C Bộ lọc HEPA/ HEPA Filter FZ-F30HFE 2 năm 
FP-F40E-W Bộ lọc HEPA và bộ lọc khử mùi/ HEPA Filter & Deodorizing Filter FZ-F40SFE 2 năm 
FP-G50E-W Bộ lọc HEPA/ HEPA Filter FZ-F50HFE 2 năm 
Bộ lọc khử mùi/ Deodorizing Filter FZ-F50DFE 2 năm 
FU-551KE-W Bộ lọc HEPA/ HEPA Filter FZ-K51HFE 2 năm 
Bộ lọc khử mùi/ Deodorizing Filter FZ-K51DFE 2 năm 
FU-A80EA-W Combo bộ lọc HEPA và bộ lọc khử mùi/ HEPA Filter & Deodorizing Filter FZ-F80SFE 2 năm 
FP-J30E-A/B/ P Bộ lọc HEPA/ HEPA Filter FZ-F30HFE 2 năm 
FP-J40E-W Bộ lọc HEPA/ HEPA Filter FZ-F50HFE 2 năm 
Bộ lọc khử mùi/ Deodorizing Filter FZ-F50DFE 2 năm 
FP-J60E-W Bộ lọc HEPA/ HEPA Filter FZ-J80HFE 2 năm 
Bộ lọc khử mùi/ Deodorizing Filter FZ-J80DFE 2 năm 
FP-J80EV-H Bộ lọc HEPA/ HEPA Filter FZ-J80HFE 2 năm 
Bộ lọc khử mùi/ Deodorizing Filter FZ-J80DFE 2 năm 
Máy tạo ion, lọc khí và bắt muỗi/ Air Purifier with Mosquito Catcher FP-GM30E-B Bộ lọc HEPA/ HEPA Filter FZ-F30HFE 2 năm 
FP-FM40E-B Combo bộ lọc HEPA và bộ lọc khử mùi/ HEPA Filter & Deodorizing Filter FZ-F40SFE 2 năm 
FP-GM50E-B Bộ lọc HEPA/ HEPA Filter FZ-F50HFE 2 năm 
Bộ lọc khử mùi/ Deodorizing Filter FZ-F50DFE 2 năm 
FP-JM30V-B Bộ lọc HEPA/ HEPA Filter FZ-F30HFE 2 năm 
FP-JM40V-B Bộ lọc HEPA/ HEPA Filter FZ-F50HFE 2 năm 
Bộ lọc khử mùi/ Deodorizing Filter FZ-F50DFE 2 năm 
Máy tạo ion, lọc khí và tạo ẩm/ Air Purifier with Humidifying KC-F30EV-W Bộ lọc HEPA/ HEPA Filter FZ-F30HFE 2 năm 
Bộ lọc khử mùi/ Deodorizing Filter FZ-F30DFE 2 năm 
Bộ lọc tạo ẩm/ Humidifying Filter FZ-F30MFE 5 năm 
KC-G40EV-W Bộ lọc HEPA/ HEPA Filter FZ-D40HFE 10 năm 
Bộ lọc khử mùi/ Deodorizing Filter FZ-G40DFE 10 năm 
Bộ lọc tạo ẩm/ Humidifying Filter FZ-G60MFE 10 năm 
KC-G50EV-W Bộ lọc HEPA/ HEPA Filter FZ-D40HFE 10 năm 
Bộ lọc khử mùi/ Deodorizing Filter FZ-G40DFE 10 năm 
Bộ lọc tạo ẩm/ Humidifying Filter FZ-G60MFE 10 năm 
KC-G60EV-W Bộ lọc HEPA/ HEPA Filter FZ-D60HFE 10 năm 
Bộ lọc khử mùi/ Deodorizing Filter FZ-G60DFE 10 năm 
Bộ lọc tạo ẩm/ Humidifying Filter FZ-G60MFE 10 năm 
Máy tạo ion, lọc khí và hút ẩm/ Air Purifying Dehumidifier DW-E16FA-W Bộ lọc HEPA/ HEPA Filter FZ-E16AHF
(9LRDWE16FAW49)
5 năm 
Bộ lọc khử mùi/ Deodorizing Filter FZ-E16ADF
(9LRDWE16FAW48)
5 năm 
DW-J27FV-S Bộ lọc HEPA/ HEPA Filter FZ-J20HFE 10 năm 
Bộ lọc khử mùi/ Deodorizing Filter FZ-J20DFE 10 năm 
Tấm keo / Glue Sheet Máy tạo ion, lọc khí và bắt muỗi/ Air Purifier with Mosquito Catcher FP-GM30E-B  Keo bắt muỗi / Glue Sheet FZ-STS2M 1 lớp, dùng trong 2 tháng
FP-FM40E-B FZ-40STS 3 lớp, mỗi lớp dùng 1 tháng
FP-GM50E-B FZ-STS2M 1 lớp, dùng trong 2 tháng
FP-JM30V-B FZ-STS2M 1 lớp, dùng trong 2 tháng
FP-JM40V-B FZ-40STS 3 lớp, mỗi lớp dùng 1 tháng
Thiết bị tạo ion
/ Ion Generating Unit
Máy tạo Ion/ Ion Generator IG-DC2E Thiết bị tạo ion/ Ion Generating Unit IZ-C75CE 19000 giờ
IG-BC2E Thiết bị tạo ion/ Ion Generating Unit IZ-CBC2E 19000 giờ
IG-A10 Thiết bị tạo ion/ Ion Generating Unit IZ-CA10E 19000 giờ
IG-A20 Thiết bị tạo ion/ Ion Generating Unit IZ-CA20E 19000 giờ
IG-A40 Thiết bị tạo ion/ Ion Generating Unit IZ-CA40E 19000 giờ

 

Mua ngay tại: