Máy Điều Hoà

2HP DÒNG J-TECH INVERTER AH-XP18YMW So sánh
•Plasmacluster Ion
•Chế độ Best Sleep
•Chế độ Baby Sleep
2HP
1.5HP DÒNG J-TECH INVERTER AH-XP13YMW So sánh
•Plasmacluster Ion
•Chế độ Best Sleep
•Chế độ Baby Sleep
1HP DÒNG J-TECH INVERTER AH-XP10YMW So sánh
•Plasmacluster Ion
•Chế độ Best Sleep
•Chế độ Baby Sleep
1HP
1.5HP Thông minh AIoT AH-XP13YHW So sánh
•Plasmacluster Ion
•Công nghệ J-Tech Inverter
•CÔNG NGHỆ AIoT
1HP Thông minh AIoT AH-XP10YHW So sánh
•Plasmacluster Ion
•Công nghệ J-Tech Inverter
•CÔNG NGHỆ AIoT
1HP
2HP DÒNG J-TECH INVERTER AH-X18XEW So sánh
•Tiết kiệm điện 65%
•Chế độ Baby Sleep
•Cấp 5 hiệu suất năng lượng
2HP
1.5HP DÒNG J-TECH INVERTER AH-X12XEW So sánh
•Công suất 1.5HP
•Tiết kiệm điện 65%
•Chế độ Baby Sleep
1HP DÒNG J-TECH INVERTER AH-X9XEW So sánh
•Công nghệ J-Tech Inverter
•Tiết kiệm điện 65%
•Chế độ Baby Sleep
1HP
2HP DÒNG J-TECH INVERTER AH-XP18WMW So sánh
•Công suất 2HP
•Công nghệ J-Tech Inverter
•Tiết kiệm điện tối ưu
2HP
1.5HP DÒNG J-TECH INVERTER AH-XP13WMW So sánh
•Plasmacluster Ion
•Chế độ Best Sleep
•Chế độ Baby Sleep
1HP DÒNG J-TECH INVERTER AH-XP10WMW So sánh
•Công suất 1HP
•Công nghệ J-Tech Inverter
•Tiết kiệm điện tối ưu
1HP
1.5HP Thông minh AIoT AH-XP13WHW So sánh
•Tiết kiệm điện tối ưu
•Plasmacluster Ion
•Chế độ Best Sleep
1HP Thông minh AIoT AH-XP10WHW So sánh
•Tiết kiệm điện tối ưu
•Plasmacluster Ion
•Chế độ Best Sleep
1HP
23.900 BTU/h DÒNG ÂM TRẦN CASSETTE KHÔNG INVERTER GX-A24UCW So sánh
•Hiệu suất hoạt động cao
•Thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt
•Môi chất R410A
17.100 BTU/h DÒNG ÂM TRẦN CASSETTE KHÔNG INVERTER GX-A18UCW So sánh
•Hiệu suất hoạt động cao
•Thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt
•Môi chất R410A
42.700 BTU/h DÒNG ÂM TRẦN CASSETTE KHÔNG INVERTER GX-A42UCW So sánh
•Hiệu suất hoạt động cao
•Thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt
•Môi chất R410A
36.000 BTU/h DÒNG ÂM TRẦN CASSETTE KHÔNG INVERTER GX-A36UCW So sánh
•Hiệu suất hoạt động cao
•Thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt
•Môi chất R410A
29.000 BTU/h DÒNG ÂM TRẦN CASSETTE KHÔNG INVERTER GX-A30UCW So sánh
•Hiệu suất hoạt động cao
•Thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt
•Môi chất R410A
2HP DÒNG TIÊU CHUẨN AH-A18SEW So sánh
•Môi chất làm lạnh R410A
•Làm lạnh cực nhanh
•Tiết kiệm điện năng
2HP
1HP DÒNG TIÊU CHUẨN AH-A25SEW So sánh
•Làm lạnh cực nhanh
•Tiết kiệm điện năng
•Môi chất làm lạnh R410A
1HP