4K

65 Inch TV LED 4K ULTRA HD 4T-C65DJ3X So sánh
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
Android TV - Quad Core (10)
Trợ lý Google Assistant
65"
55 Inch TV LED 4K ULTRA HD 4T-C55DJ3X So sánh
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
Android TV - Quad Core (10)
Trợ lý Google Assistant
55"
50 Inch TV LED 4K ULTRA HD 4T-C50DJ3X So sánh
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
Hệ điều hành Android TV - Quad Core (10)
Trợ lý Google Assistant
50"
70 Inch TV LED 4K ULTRA HD 4T-C70CK3X So sánh
•Android TV - (9.0)
•Tiện ích tìm kiếm bằng giọng nói
•Công nghệ Wide Colour
70"
TV ULTRA HD 4T-C55CJ2X So sánh
•Ứng dụng Easy Smart
•Công suất âm thanh 8Wx2
•Wifi
55"
65 Inch TV LED 4K HD 4T-C65CK1X So sánh
•Android TV 9.0
•Công suất loa 10Wx2
•Google Voice control
65"
60 Inch TV LED 4K ULTRA HD 4T-C60CK1X So sánh
•4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
•Bộ xử lý 4K Master Engine Pro
•Android TV - (9.0)
60"
50 Inch TV LED 4K ULTRA HD 4T-C50BK1X So sánh
•Chromecast built-in
•Công nghệ Wide Colour
•Thời gian bảo hành 2 năm
50"
60 Inch TV LED 4K ULTRA HD 4T-C60BK1X So sánh
•Android TV - (9.0)
•Tiện ích tìm kiếm bằng giọng nói
•Chromecast built-in
60"
70 Inch TV LED 4K ULTRA HD 4T-C70BK1X So sánh
•Tiện ích tìm kiếm bằng giọng nói
•Chromecast built-in
•Công nghệ Wide Colour
70"
70 Inch TV LED 4K ULTRA HD 4T-C70AL1X So sánh
•4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
•Bộ xử lý X4 Master Engine Pro II
•Android TV - Quad Core (8.0)
70"
60 Inch TV LED 4K ULTRA HD 4T-C60AL1X So sánh
•Android TV - Quad Core (8.0)
•Tiện ích tìm kiếm bằng giọng nói
•Chromecast built-in
60"
60 Inch TV LED 4K ULTRA HD LC-60UA6800X So sánh
•4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
•Bộ xử lý X4 Master Engine Pro
•Android TV - Quad Core (7.0)
60"
50 Inch TV LED 4K ULTRA HD 4T-C50AL1X So sánh
•4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
•Bộ xử lý X4 Master Engine Pro II
•Android TV - Quad Core (8.0)
50"
60 Inch TV LED 4K ULTRA HD LC-60UA6500X So sánh
•4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
•Bộ xử lý X4 Master Engine Pro
•Ứng dụng Easy Smart
60"
50 Inch TV LED 4K ULTRA HD LC-50UA6500X So sánh
•Bộ xử lý X4 Master Engine Pro
•Ứng dụng Easy Smart
•Wifi Built-in
50"
50 Inch TV LED 4K ULTRA HD LC-50UA6800X So sánh
•Tiện ích tìm kiếm bằng giọng nói
•Chromecast built-in
•Thời gian bảo hành 2 năm
50"