4K

4K

4T-C75FM2X So sánh
•Bluetooth 5.1
•Android TV
•Google Assistant
75"
4T-C65FM2X So sánh
•Bluetooth 5.1
•Android TV
•Google Assistant
65"
4T-C55FM2X So sánh
•Bluetooth 5.1
•Android TV
•Google Assistant
55"
4T-C75FV1X So sánh
•4K Resolution – Google TV
•Dolby Atmos
•Tìm kiếm bằng giọng nói
75"
4T-C65FV1X So sánh
•4K Resolution – Google TV
•Dolby Atmos
•Tìm kiếm bằng giọng nói
65"
4T-C75EK2X So sánh
•4K HDR (3,840 x 2,160)
•Android TV - (11)
•Super Eco tiết kiệm điện
75"
4T-C70EK2X So sánh
•4K HDR (3,840 x 2,160)
•Android TV - (11)
•Super Eco tiết kiệm điện
70"
4T-C65EK2X So sánh
•4K HDR (3,840 x 2,160)
•Android TV - (11)
•Super Eco tiết kiệm điện
65"
4T-C60EK2X So sánh
•4K HDR (3,840 x 2,160)
•Android TV - (11)
•Super Eco tiết kiệm điện
60"
4T-C65DL1X So sánh
•4K HDR (3,840 x 2,160)
•Android TV - (11)
•Super Eco tiết kiệm điện
65"
4T-C70DK1X So sánh
•4K HDR
•Android TV - (11)
•Bluetooth 5.0
70"
4T-C65DK1X So sánh
•4K HDR
•Android TV - (11)
•Bluetooth 5.0
65"
4T-C55EK2X So sánh
•Bluetooth 5.1
•Hệ điều hành Android TV 11
•Tìm kiếm bằng giọng nói
55"
4T-C50EK2X So sánh
•Bluetooth 5.1
•Hệ điều hành Android TV 11
•Tìm kiếm bằng giọng nói
50"
4T-C50DL1X So sánh
•4K HDR
•Android TV - (11)
•Bluetooth 5.0
50"
4T-C50DK1X So sánh
•4K HDR
•Android TV - (11)
•Bluetooth 5.0
50"
4T-C60DK1X So sánh
•4K HDR
•Android TV - (11)
•Bluetooth 5.0
60"
4T-C70DL1X So sánh
•4K HDR (3,840 x 2,160)
•Android TV - (11)
•Super Eco tiết kiệm điện
70"