Tạo ion lọc khí & tạo ẩm

KC-G40EV-W So sánh
•Kích thước phòng < 28m2
•Công nghệ Inverter tiết kiệm điện
•Chế độ HAZE
KC-G60EV-W So sánh
•Kích thước phòng < 50m²
•Công nghệ Inverter tiết kiệm điện
•Chế độ HAZE
KC-G50EV-W So sánh
•Kích thước phòng < 38m2
•Công nghệ Inverter tiết kiệm điện
•Chế độ HAZE/ Hẹn giờ tắt
KC-F30EV-W So sánh
•Kích thước phòng: 21m2
•Lọc khí và mùi hiệu quả
•Hệ thống tạo ẩm tự động