Thiết Bị Văn Phòng

40 ppm DÒNG COPY MÀU MX-4071 So sánh
•Năng suất cao.
•Chia sẻ thông tin bảo mật.
•Dễ sử dụng
25 ppm DÒNG COPY MÀU BP-30C25Z So sánh
•Tốc độ in: 25 trang/phút.
•In trực tiếp/quét bằng thiết bị USB.
•Liên kết với thiết bị di động.
24 ppm DÒNG COPY TRẮNG ĐEN AR-7024 So sánh
•Tốc độ in: 24 trang/phút.
•Nắp nạp đảo bản gốc 100 tờ.
•Bộ nhớ: tối đa 448MB.
24 ppm DÒNG COPY TRẮNG ĐEN AR-7024D So sánh
•Tốc độ in: 24 trang/phút.
•Nắp nạp đảo bản gốc 100 tờ.
•Bộ nhớ: tối đa 448MB.
35 ppm DÒNG COPY MÀU MX-3561 So sánh
•Kiểm soát truy cập an toàn.
•Quản lý thiết bị tích hợp.
•Xử lý giấy linh hoạt.
35 ppm DÒNG COPY MÀU MX-3551 So sánh
•Kiểm soát truy cập an toàn.
•Quản lý thiết bị tích hợp.
•Xử lý giấy linh hoạt.
25 ppm DÒNG COPY MÀU BP-20C25Z So sánh
•Xử lý giấy linh hoạt.
•Màn hình cài đặt giấy tự động.
•Nạp tài liệu tự động.
50 ppm DÒNG COPY TRẮNG ĐEN MX-M5051 So sánh
•Tốc độ in: 50 trang/phút.
•Nắp nạp đảo bản gốc 100 tờ.
•Dung lượng giấy tối đa là 6300 tờ