Cửa trước

ES-FH105BV-B So sánh
• Vận hành êm ái
• Inverter - Vận hành êm ái
• Giặt hơi nước
ES-FKD1054PV-S So sánh
•Khối lượng giặt 10.5kg
•Giặt hơi nước
•Sấy Khử Khuẩn
ES-FK1252PV-S So sánh
•Khối lượng giặt 12.5kg
•Thiết Kế Tinh Giản
•J-Tech Inverter
ES-FK1054PV-S So sánh
•Khối lượng giặt 10.5kg
•Thiết Kế Tinh Giản
•J-Tech Inverter
ES-FK852EV-W So sánh
•Khối lượng giặt 8.5kg
•Thiết Kế Tinh Giản
•J-Tech Inverter
8.5
ES-FK1252SV-G So sánh
•Khối lượng giặt 12.5kg
•Thiết Kế Tinh Giản
•J-Tech Inverter
ES-FK852SV-G So sánh
•Khối lượng giặt 8.5 kg
•Thiết Kế Tinh Giản
•J-Tech Inverter
8.5
ES-FK1054SV-G So sánh
•Khối lượng giặt 10.5kg
•Thiết Kế Tinh Giản
•J-Tech Inverter
ES-FK954SV-G So sánh
•Khối lượng giặt 9.5kg
•Thiết Kế Tinh Giản
•J-Tech Inverter
9.5