HD

HD

2T-C32EG2X So sánh
•Bluetooth 5.1
•Hệ điều hành Android TV 11
•Tìm kiếm bằng giọng nói
32"
2T-C32EG1X So sánh
•7 tính năng bảo vệ
•Hệ điều hành Android TV 11
•Tìm kiếm bằng giọng nói
32"
2T-C32DE2X So sánh
Ứng dụng tiện ích Youtube, Netflix
Hệ điều hành Android TV - Quad Core (9.0)
Trợ lý Google Assistant
32"
2T-C32BD1X So sánh
•Bộ thu kỹ thuật số DVB - T2
•Công suất âm thanh 5W x 2
•7 tính năng bảo vệ.
32"