HD

HD

2T-C32EG2X So sánh
•Bluetooth 5.1
•Hệ điều hành Android TV 11
•Tìm kiếm bằng giọng nói
32"
2T-C32EG1X So sánh
•7 tính năng bảo vệ
•Hệ điều hành Android TV 11
•Tìm kiếm bằng giọng nói
32"