Lò Vi Sóng

23L LÒ VI SÓNG ĐIỆN TỬ R-2235H(G) So sánh
•Dung tích 23L
•5 mức công suất
23L
23L LÒ VI SÓNG ĐIỆN TỬ R-2235H(R) So sánh
•Dung tích 23L
•5 mức công suất
23L
20L Cơ căn bản R-209VN-SK So sánh
•Dung tích 20L.
•6 mức công suất
20L
20L Cơ căn bản R-208VN-WS So sánh
•Dung tích 20L.
•6 mức công suất
20L
20L Cơ căn bản R-207VN-SL So sánh
•Dung tích 20L.
•6 mức công suất
20L
23L Điện tử nướng R-G378VN-CS So sánh
•11 mức công suất.
•9 thực đơn nấu tự động.
23L
23L Điện tử căn bản R-370VN-S So sánh
•Bảng điều khiển tiếng việt.
•11 mức công suất.
23L
27L LÒ VI SÓNG DÒNG NƯỚNG ĐỐI LƯU R-C727XVN-BST So sánh
•Dung tích 27L
•8 chế độ nấu tự động
27L
32L LÒ VI SÓNG DÒNG NƯỚNG ĐỐI LƯU R-C932XVN-BST So sánh
•Dung tích 32L
•8 chế độ nấu tự động
32L
32L DÒNG NƯỚNG KẾT HỢP R-S933XVN-ST So sánh
•Dung tích 32L
•28 chế độ nấu
32L
28L DÒNG NƯỚNG KẾT HỢP R-G728XVN-BST So sánh
•Dung tích 28L
•13 chế độ nấu
28L
25L DÒNG NƯỚNG KẾT HỢP R-G52XVN-ST So sánh
•Dung tích 25L
•13 chế độ nấu
25L
23L DÒNG NƯỚNG KẾT HỢP R-G32XVN-ST So sánh
•Dung tích 23L
•13 chế độ nấu
23L
20L LÒ VI SÓNG DÒNG CƠ R-202VN-S So sánh
•Dung tích 20L
•5 mức công suất
20L
22L LÒ VI SÓNG DÒNG CƠ R-21A1(S)VN So sánh
•Dung tích 22L5 mức công suất
•5 mức công suất.
22L
20L LÒ VI SÓNG DÒNG CƠ R-201VN-W So sánh
•Dung tích 20L
•5 mức công suất
20L
22L LÒ VI SÓNG DÒNG CƠ R-20A1(S)VN So sánh
•Dung tích 22L
•5 mức công suất
22L
20L LÒ VI SÓNG DÒNG CƠ R-205VN-S So sánh
•Dung tích 20L
•5 mức công suất
20L
20L LÒ VI SÓNG DÒNG CƠ R-203VN-M So sánh
•Dung tích 20L
•5 mức công suất
20L
19L LÒ VI SÓNG DÒNG THƯƠNG MẠI R-7500-VN So sánh
•Dung tích : 19L
•Công suất vi sóng : 1900W
19L