Tạo ion và lọc khí

FP-J30E-P So sánh
•Kích thước phòng < 23m²
•Chế độ HAZE
•Tự khởi động lại
FU-551KE-W So sánh
•Kích thước phòng < 40m²
•Công nghệ Inverter tiết kiệm điện
•Chế độ HAZE Tự khởi động lại
FP-J30E-B So sánh
•Kích thước phòng < 23m²
•Chế độ HAZE
•Tự khởi động lại
FP-J30E-A So sánh
•Kích thước phòng < 23m²
•Chế độ HAZE
•Tự khởi động lại
FP-J60E-W So sánh
•Kích thước phòng < 48m²
•Công nghệ Inverter tiết kiệm điện
•Chế độ HAZE/ Hẹn giờ tắt
FP-J40E-W So sánh
•Kích thước phòng < 30m²
•Công nghệ Inverter tiết kiệm điện
•Chế độ HAZE/ Hẹn giờ tắt