Tạo Ion và lọc khí

23m² MÁY ION VÀ LỌC KHÍ FP-J30E-P So sánh
•Kích thước phòng < 23m²
•Chế độ HAZE
•Tự khởi động lại
40m² MÁY ION VÀ LỌC KHÍ FU-551KE-W So sánh
•Kích thước phòng < 40m²
•Công nghệ Inverter tiết kiệm điện
•Chế độ HAZE Tự khởi động lại
23m² MÁY ION VÀ LỌC KHÍ FP-J30E-B So sánh
•Kích thước phòng < 23m²
•Chế độ HAZE
•Tự khởi động lại
23m² MÁY ION VÀ LỌC KHÍ FP-J30E-A So sánh
•Kích thước phòng < 23m²
•Chế độ HAZE
•Tự khởi động lại
48m² MÁY ION VÀ LỌC KHÍ FP-J60E-W So sánh
•Kích thước phòng < 48m²
•Công nghệ Inverter tiết kiệm điện
•Chế độ HAZE/ Hẹn giờ tắt
30m² MÁY ION VÀ LỌC KHÍ FP-J40E-W So sánh
•Kích thước phòng < 30m²
•Công nghệ Inverter tiết kiệm điện
•Chế độ HAZE/ Hẹn giờ tắt