4k

4K

4T-C75FV1X Compare
•4K Resolution – Google TV
•Dolby Atmos
•Tìm kiếm bằng giọng nói
75"
4T-C65FV1X Compare
•4K Resolution – Google TV
•Dolby Atmos
•Tìm kiếm bằng giọng nói
65"
4T-C75EK2X Compare
•4K HDR (3,840 x 2,160)
•Android TV - (11)
•Super Eco tiết kiệm điện
75"
4T-C70EK2X Compare
•4K HDR (3,840 x 2,160)
•Android TV - (11)
•Super Eco tiết kiệm điện
70"
4T-C65EK2X Compare
•4K HDR (3,840 x 2,160)
•Android TV - (11)
•Super Eco tiết kiệm điện
65"
4T-C60EK2X Compare
•4K HDR (3,840 x 2,160)
•Android TV - (11)
•Super Eco tiết kiệm điện
60"
4T-C65DL1X Compare
•4K HDR (3,840 x 2,160)
•Android TV - (11)
•Super Eco tiết kiệm điện
65"
4T-C70DK1X Compare
•4K HDR
•Android TV - (11)
•Bluetooth 5.0
70"
4T-C65DK1X Compare
•4K HDR
•Android TV - (11)
•Bluetooth 5.0
65"
4T-C55EK2X Compare
•Bluetooth 5.1
•Hệ điều hành Android TV 11
•Tìm kiếm bằng giọng nói
55"
4T-C50EK2X Compare
•Bluetooth 5.1
•Hệ điều hành Android TV 11
•Tìm kiếm bằng giọng nói
50"
4T-C50DL1X Compare
•4K HDR
•Android TV - (11)
•Bluetooth 5.0
50"
4T-C50DK1X Compare
•4K HDR
•Android TV - (11)
•Bluetooth 5.0
50"
4T-C60DK1X Compare
•4K HDR
•Android TV - (11)
•Bluetooth 5.0
60"
4T-C70DL1X Compare
•4K HDR (3,840 x 2,160)
•Android TV - (11)
•Super Eco tiết kiệm điện
70"
4T-C60DL1X Compare
•4K HDR (3,840 x 2,160)
•Android TV - (11)
•Super Eco tiết kiệm điện
60"
4T-C65DJ3X Compare
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
Android TV - Quad Core (10)
Trợ lý Google Assistant
65"
4T-C55DJ3X Compare
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
Android TV - Quad Core (10)
Trợ lý Google Assistant
55"