Điện tử

KS-COM195HV-WH Compare
•12 Chức năng nấu
•Mẫu mã đẹp với chất liệu tốt
•Lòng nồi phủ chống dính
KS-COM150EV-WH Compare
•4 Chức năng nấu
•Mẫu mã đẹp với chất liệu tốt
•Lòng nồi phủ chống dính
KS-COM194EV-BK/RD Compare
•8 Chức năng nấu
•Hẹn giờ nấu
•Lòng nồi phủ chống dính
KS-COM193EV-GL/BK Compare
•12 Chức năng nấu
•Hẹn giờ nấu
•Lòng nồi phủ chống dính
KS-COM192EV-GY Compare
•Công suất 790W
•Hẹn giờ nấu
•Lòng nồi phủ chống dính
KS-COM191EV-WH Compare
•Công suất 790W
•Hẹn giờ nấu
•Lòng nồi phủ chống dính
KS-5400V-ST Compare
•6 chức năng nấu
•Công nghệ nhiệt 3D
•Giữ ấm 12h
KS-COM183MV-WH Compare
•Âm thanh thông báo
•Hẹn giờ nấu
•Lòng nồi 3 lớp
KS-COM100DV-RD Compare
•6 chức năng nấu
•Hẹn giờ nấu
•Công nghệ nhiệt 3D
1L
KS-COM100DV-WH Compare
•6 chức năng nấu
•Hẹn giờ nấu
•Công nghệ nhiệt 3D
1L
KS-COM110DV-WH Compare
•Nhiều chế độ nấu
•Hẹn giờ nấu
•Công nghệ nhiệt 3D
KS-COM08V-SL Compare
•Dung tích 0.72L
•Công suất 450W
•Giữ ấm 5 giờ
KS-COM19V-G/W Compare
•Nhiều chế độ nấu
•Hẹn giờ nấu
•Có xửng hấp
KS-COM185EV-SL Compare
•Dung tích 1.8L
•Công suất 830W
•Giữ ấm 5 giờ
KS-COM18V-G/W Compare
•Nhiều chế độ nấu
•Hẹn giờ nấu
•Có xửng hấp
KS-COM181CV-GL Compare
•Công suất 830W
•Giữ ấm 12 giờ
•Chống dính
KS-TH18-WH/GL/RD Compare
•Nhiều chế độ nấu
•Hẹn giờ nấu
•Có xửng hấp
KS-COM186EV-GL Compare
•Công suất 830W
•Giữ ấm 12 giờ
•Chống dính