Nắp rời

KSH-D28SV-CH/CR Compare
•Dung tích 2.8L
•Công suất 1000W
•Giữ ấm 5 giờ
KSH-D22SV-CH/CR Compare
•Dung tích 2.2L
•Công suất 900W
•Giữ ấm 5 giờ
KSH-D18SV-CH/CR Compare
•Dung tích 1.8L
•Công suất 700W
•Giữ ấm 5 giờ
KSH-228SNV-SF Compare
•Dung tích 1.8L
•Công suất 850W
•Giữ ấm 5 giờ
KSH-218SNV-SF Compare
•Dung tích 1.8L
•Công suất 700W
•Giữ ấm 5 giờ
KSH-D55V Compare
•Dung tích 5L
•Giữ ấm 05 giờ
•Nhôm cao cấp
5L
KSH-D1010V Compare
•Dung tích 10L
•Giữ ấm 05 giờ
•Nhôm cao cấp
10L
KSH-D77V Compare
•Dung tích 7L
•Giữ ấm 05 giờ
•Nhôm cao cấp
7L
KSH-222V Compare
•Dung tích 2,2L
•Giữ ấm 05 giờ
•Nhôm cao cấp
KSH-D28V Compare
•Dung tích 2,8L
•Giữ ấm 05 giờ
•Nhôm cao cấp
KSH-D22V Compare
•Dung tích 2,2L
•Giữ ấm 05 giờ
•Nhôm cao cấp
KSH-D19V Compare
•Giữ ấm 05 giờ
•Nhôm cao cấp
•Có muỗng xới cơm
KSH-D40V Compare
•Dung tích 3,8L
•Giữ ấm 05 giờ
•Nhôm cao cấp
KSH-D15V Compare
•Dung tích 1,5L
•Giữ ấm 05 giờ
•Nhôm cao cấp
KSH-D11V Compare
•Giữ ấm 05 giờ
•Nhôm cao cấp
•Có muỗng xới cơm
KSH-D06V Compare
•Dung tích 0,6L
•Giữ ấm 05 giờ
•Nhôm cao cấp
KSH-D18V Compare
•Công nghệ nhiệt 3D
•Công suất 700W
•Giữ ấm 12 giờ