Tủ Lạnh

SJ-XP382AE-DS Compare
•J-Tech Inverter tiết kiệm điện
•Chế độ Extra Cool
•Plasmacluster Ion
SJ-XP382AE-SL Compare
•J-Tech Inverter tiết kiệm điện
•Chế độ Extra Cool
•Plasmacluster Ion
SJ-XP352AE-DS Compare
•J-Tech Inverter tiết kiệm điện
•Chế độ Extra Cool
•Plasmacluster Ion
SJ-XP352AE-SL Compare
•J-Tech Inverter tiết kiệm điện
•Chế độ Extra Cool
•Plasmacluster Ion
SJ-XP322AE-DS Compare
•J-Tech Inverter tiết kiệm điện
•Chế độ Extra Cool
•Plasmacluster Ion
SJ-XP322AE-SL Compare
•J-Tech Inverter tiết kiệm điện
•Chế độ Extra Cool
•Plasmacluster Ion
SJ-SBX530V-DS Compare
•Dung tích 532L
•AI Inverter Technology
•Bảng điều khiển cảm ứng
SJ-SBX440V-DS Compare
•Dung tích 442L
•AI Inverter Technology
•Bảng điều khiển cảm ứng
SJ-SBX530V-SL Compare
•Dung tích 563L
•Chế độ Tiết kiệm năng lượng Eco
•Bảng điều khiển cảm ứng
SJ-SBX530VG-BK Compare
•Dung tích 563L
•Chế độ Tiết kiệm năng lượng Eco
•Bảng điều khiển cảm ứng
SJ-SBX440V-SL Compare
•Dung tích 472L
•Chế độ Tiết kiệm năng lượng Eco
•Bảng điều khiển cảm ứng
SJ-SBX440VG-BK Compare
•Dung tích 472L
•Chế độ Tiết kiệm năng lượng Eco
•Bảng điều khiển cảm ứng
SJ-FXPI689V-RS Compare
•Dung tích 607L
•Cấp đông nhanh Express Freezing
•Làm đá tự động
SJ-FX420V-SL Compare
•Dung tích 404L
•Cấp đông nhanh Express Freezing
•Bảng điều khiển cảm ứng
SJ-FX420V-DS Compare
•Dung tích 404L
•Cấp đông nhanh Express Freezing
•Bảng điều khiển cảm ứng
SJ-FX420VG-BK Compare
•Dung tích 404L
•Cấp đông nhanh Express Freezing
•Bảng điều khiển cảm ứng
SJ-FX420VG-CH Compare
•Dung tích 404L
•Cấp đông nhanh Express Freezing
•Bảng điều khiển cảm ứng

Refrigerator

639L 4-DOOR REFRIGERATOR SJ-FXP640VG-MR Compare
•Capacity of 639L
•Plasmacluster Ion Technology in air purifying and bacteria killing
•J-Tech Inverter for optimal energy saving