Refrigerator

639L 4-DOOR REFRIGERATOR SJ-FXP640VG-MR Compare
•Capacity of 639L
•Plasmacluster Ion Technology in air purifying and bacteria killing
•J-Tech Inverter for optimal energy saving
639L 4-DOOR REFRIGERATOR SJ-FXP640VG-BK Compare
•Deep Freezing
•Express Freezing
•Moisture Capsule vegetables compartment
590L 4-DOOR REFRIGERATOR SJ-FXP600VG-MR Compare
•J-Tech Inverter for optimal energy saving
•Dual cooling systems disparate cool air effectively
•The Ag+Cu Nano deodorizing filter
590L 4-DOOR REFRIGERATOR SJ-FXP600VG-BK Compare
•Capacity of 590L
•Plasmacluster Ion Technology in air purifying and bacteria killing
•J-Tech Inverter for optimal energy saving
639L 4-DOOR REFRIGERATOR SJ-FX640V-SL Compare
•Capacity of 639L
•J-Tech Inverter for optimal energy saving
•Dual cooling systems disparate cool air effectively
590L 4-DOOR REFRIGERATOR SJ-FX600V-SL Compare
•Moisture Capsule vegetables compartment
•J-Tech Inverter for optimal energy saving
•Dual cooling systems disparate cool air effectively
473L SHARP 4-DOOR REFRIGERATOR SJ-FXP480V-SL Compare
•Express Freezing mode (quick freezing)
•Touch control panel
•Eco mode (energy saving), Holiday mode
473L SHARP 4-DOOR REFRIGERATOR SJ-FXP480VG-BK Compare
•Express Freezing mode
•Touch control panel
•Eco mode (energy saving), Holiday mode
473L SHARP 4-DOOR REFRIGERATOR SJ-FXP480VG-CH Compare
•Effective Nano Ag+Cu deodorizing filter
•Express Freezing mode (quick freezing)
•Touch control panel
678L OLIVE - J-TECH INVERTER REFRIGERATOR SJ-FX688VG-RD Compare
•678L
•J-Tech Inverter Technology
•Effective Nano Ag+Cu deodorizing filter
678L OLIVE - J-TECH INVERTER REFRIGERATOR SJ-FX688VG-BK Compare
•678L
•J-Tech Inverter Technology
•Effective Nano Ag+Cu deodorizing filter

Tủ Lạnh

SJ-XP660PG-SL Compare
•Bảng điều khiển cảm ứng
•Bảo hành 10 năm máy nén
•Hiệu suất năng lượng: cấp 5
SJ-XP660PG-MR Compare
•Ngăn trữ rau quả Moisture Shield
•Ngăn đông khổng lồ Mega Freezer
•Bảng điều khiển cảm ứng
SJ-XP660PG-BK Compare
•Dung tích 656L
•J-Tech Inverter tiết kiệm điện ưu việt
•Bộ lọc Nano Ag+Cu khử mùi
SJ-XP620PG-SL Compare
•J-Tech Inverter tiết kiệm điện ưu việt
•Hệ thống Làm lạnh kép tản hơi lạnh hiệu quả
•Bộ lọc Nano Ag+Cu khử mù
SJ-XP620PG-MR Compare
•Ngăn đông khổng lồ Mega Freezer
•Bảng điều khiển cảm ứng
•Bảo hành 10 năm máy nén
SJ-XP620PG-BK Compare
•Dung tích 613L
•J-Tech Inverter tiết kiệm điện ưu việt
•Hệ thống Làm lạnh kép tản hơi lạnh hiệu quả
SJ-XP570PG-SL Compare
•Chế độ Extra Cool làm lạnh nhanh
•Cấp đông nhanh Express Freezing
•Ngăn trữ rau quả Moisture Shield
SJ-XP570PG-MR Compare
•Bảng điều khiển cảm ứng
•Bảo hành 10 năm máy nén
•Hiệu suất năng lượng: cấp 5
SJ-XP570PG-BK Compare
•Bộ lọc Nano Ag+Cu khử mùi
•Chế độ Extra Cool làm lạnh nhanh
•Cấp đông nhanh Express Freezing