Máy Điều Hoà

AH-XP18BSW Compare
• Tiết kiệm năng lượng đến 65%
• 7 chức năng bảo vệ an toàn
• Chế độ Super Jet
2HP
AH-XP13BSW Compare
• Tiết kiệm năng lượng đến 65%
• 7 chức năng bảo vệ an toàn
• Chế độ Super Jet
AH – XP10BSW Compare
• Tiết kiệm năng lượng đến 65%
• 7 chức năng bảo vệ an toàn
• Chế độ Super Jet
1HP
AH-X18ZEW Compare
•Công nghệ J-Tech Inverter
•Tiết kiệm điện tối ưu
•Làm lạnh nhanh trong 5 phút
2Hp
AH-X13ZEW Compare
•Công nghệ J-Tech Inverter
•Tiết kiệm điện tối ưu
•Làm lạnh nhanh trong 5 phút
AH-X10ZEW Compare
•Công nghệ J-Tech Inverter
•Tiết kiệm điện tối ưu
•Làm lạnh nhanh trong 5 phút
1Hp
AH-X18ZW Compare
•Công nghệ J-Tech Inverter
•Tiết kiệm điện tối ưu
•Làm lạnh nhanh trong 5 phút
2Hp
AH-X13ZW Compare
•Công nghệ J-Tech Inverter
•Tiết kiệm điện tối ưu
•Làm lạnh nhanh trong 5 phút
AH-X10ZW Compare
•Công nghệ J-Tech Inverter
•Tiết kiệm điện tối ưu
•Làm lạnh nhanh trong 5 phút
1Hp
AH-XP18YMW Compare
•Plasmacluster Ion
•Chế độ Best Sleep
•Chế độ Baby Sleep
2HP
AH-XP13YMW Compare
•Plasmacluster Ion
•Chế độ Best Sleep
•Chế độ Baby Sleep
AH-XP10YMW Compare
•Plasmacluster Ion
•Chế độ Best Sleep
•Chế độ Baby Sleep
1HP
AH-XP13YHW Compare
•Plasmacluster Ion
•Công nghệ J-Tech Inverter
•CÔNG NGHỆ AIoT
AH-XP10YHW Compare
•Plasmacluster Ion
•Công nghệ J-Tech Inverter
•CÔNG NGHỆ AIoT
1HP
GX-A36UCW Compare
•Hiệu suất hoạt động cao
•Thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt
•Môi chất R410A

Air Conditioner

1.5HP J-TECH INVERTER AH-X12XEW Compare
1HP J-TECH INVERTER AH-X9XEW Compare
1HP