Lò Nướng Điện

60L LÒ NƯỚNG ĐIỆN EO-B604RCSV-BK Compare
•Dung tích 60L
•Công suất 2400W
•Xiên quay và đối lưu
60L
46L LÒ NƯỚNG ĐIỆN EO-B46RCSV-BK Compare
•Dung tích 46L
•Công suất 2000W
•Xiên quay và đối lưu
46L
30L LÒ NƯỚNG ĐIỆN EO-B30RCV-BK Compare
•Dung tích 30L
•Công suất 1500W
•Xiên quay và đối lưu
30L
25L LÒ NƯỚNG ĐIỆN EO-B25RCV-BK Compare
•Dung tích 25L
•Công suất 1500W
•Xiên quay và đối lưu
25L
70L LÒ NƯỚNG ĐIỆN EO-B704RCSV-BK Compare
•Dung tích 70L
•Công suất 2400W
•Xiên quay và đối lưu
70L
42L LÒ NƯỚNG ĐIỆN EO-B42RCSV-BK Compare
•Dung tích 42L
•Công suất 2000W
•Xiên quay và đối lưu
42L
38L LÒ NƯỚNG ĐIỆN EO-A383RCSV-ST Compare
•5 chức năng nướng
•7 phụ kiện đi kèm
•Trang bị đèn lò
38L
32L LÒ NƯỚNG ĐIỆN EO-A323RCSV-ST Compare
•Dung tích 32L
•Công suất 1500W
•Nướng kép trên dưới
32L
32L LÒ NƯỚNG ĐIỆN EO-A324RCSV-ST Compare
•Dung tích 32L
•Công suất 1500W
•Nướng kép trên dưới
32L
38L LÒ NƯỚNG ĐIỆN EO-A384RCSV-ST Compare
•Dung tích 38L
•Công suất 1800W
•Nướng kép trên dưới
38L