Bơm điện

KP-40EBV-BK Compare
• Màn hình LCD
• Tính năng hẹn giờ
• Loại bỏ Clo
4L
KP-40EBV-ST Compare
• Màn hình LCD
• Tính năng hẹn giờ
• Loại bỏ Clo
4L
KP-40EBV-WH Compare
• Màn hình LCD
• Tính năng hẹn giờ
• Loại bỏ Clo
4L