Thiết Bị Gia Dụng

SJ-SBX530V-SL Compare
•Dung tích 563L
•Chế độ Tiết kiệm năng lượng Eco
•Bảng điều khiển cảm ứng
SJ-SBX530VG/V-BK Compare
•Dung tích 563L
•Chế độ Tiết kiệm năng lượng Eco
•Bảng điều khiển cảm ứng
SJ-SBX440V-SL Compare
•Dung tích 472L
•Chế độ Tiết kiệm năng lượng Eco
•Bảng điều khiển cảm ứng
SJ-SBX440VG-BK Compare
•Dung tích 472L
•Chế độ Tiết kiệm năng lượng Eco
•Bảng điều khiển cảm ứng
ES-Y85HV-S Compare
•Khối lượng giặt 8.5kg
•Siêu tiết kiệm thời gian
•5 chế độ giặt
ES-Y75HV-S Compare
•Khối lượng giặt 7.5kg
•Siêu tiết kiệm thời gian
•5 chế độ giặt
SJ-FXPI689V-RS Compare
•Dung tích 607L
•Cấp đông nhanh Express Freezing
•Làm đá tự động
SJ-FX420V-SL Compare
•Dung tích 404L
•Cấp đông nhanh Express Freezing
•Bảng điều khiển cảm ứng
SJ-FX420V-DS Compare
•Dung tích 404L
•Cấp đông nhanh Express Freezing
•Bảng điều khiển cảm ứng
SJ-FX420VG-BK Compare
•Dung tích 404L
•Cấp đông nhanh Express Freezing
•Bảng điều khiển cảm ứng
SJ-FX420VG-CH Compare
•Dung tích 404L
•Cấp đông nhanh Express Freezing
•Bảng điều khiển cảm ứng
ES-X105HV-S Compare
•Khối lượng giặt 10.5kg
•Siêu tiết kiệm thời gian
•J-Tech Inverter
ES-Y100HV-S Compare
•Khối lượng giặt 10kg
•Chương trình vệ sinh lồng giặt
ES-Y90HV-S Compare
•Khối lượng giặt 9kg
•Chương trình vệ sinh lồng giặt
9KG
ES-FK1252PV-S Compare
•Khối lượng giặt 12.5kg
•Thiết Kế Tinh Giản
•J-Tech Inverter
ES-FK1054PV-S Compare
•Khối lượng giặt 10.5kg
•Thiết Kế Tinh Giản
•J-Tech Inverter
ES-X95HV-S Compare
•Khối lượng giặt 9.5kg
•Siêu tiết kiệm thời gian
•J-Tech Inverter

Home Appliances

639L 4-DOOR REFRIGERATOR SJ-FXP640VG-MR Compare
•Capacity of 639L
•Plasmacluster Ion Technology in air purifying and bacteria killing
•J-Tech Inverter for optimal energy saving
639L 4-DOOR REFRIGERATOR SJ-FXP640VG-BK Compare
•Deep Freezing
•Express Freezing
•Moisture Capsule vegetables compartment
590L 4-DOOR REFRIGERATOR SJ-FXP600VG-MR Compare
•J-Tech Inverter for optimal energy saving
•Dual cooling systems disparate cool air effectively
•The Ag+Cu Nano deodorizing filter