8K

70 Inch 8K TV 8T-C70DW1X Compare
•Hệ điều hành Android TV
•Casting (Google Cast) built-in
•Tìm kiếm bằng giọng nói
70"
60 Inch 8K TV 8T-C60DW1X Compare
•Hệ điều hành Android TV
•Casting (Google Cast) built-in
•Tìm kiếm bằng giọng nói
60"