8K

80 Inch 8K TV 8T-C80AX1X So sánh
•Hệ điều hành Android TV
•Chromecast built-in
•Tìm kiếm bằng giọng nói
80"
70 Inch 8K TV 8T-C70AX1X So sánh
•Độ phân giải 8K
•Hệ điều hành Android TV
•Tìm kiếm bằng giọng nói
70"
60 Inch 8K TV 8T-C60AX1X So sánh
•Độ phân giải 8K
•Hệ điều hành Android TV
•Tìm kiếm bằng giọng nói
60"