Tủ Lạnh

613L TỦ LẠNH DÒNG GRAND TOP SJ-XP595PG-BR So sánh
•613L
•Công nghệ J-Tech Inverter
•Plasmacluster ions khử mùi
656L TỦ LẠNH DÒNG GRAND TOP SJ-XP650PG-SL So sánh
•656L
•Công nghệ J-Tech Inverter
•Plasmacluster ions khử mùi
428L TỦ LẠNH DÒNG GRAND SJ-XP435PG-BR So sánh
•428L
•Công nghệ J-Tech Inverter
•Plasmacluster ions khử mùi
613L TỦ LẠNH DÒNG GRAND TOP SJ-XP595PG-BK So sánh
•613L
•Công nghệ J-Tech Inverter
•Plasmacluster ions khử mùi
656L TỦ LẠNH DÒNG GRAND TOP SJ-XP650PG-BR So sánh
•656L
•Công nghệ J-Tech Inverter
•Plasmacluster ions khử mùi
428L TỦ LẠNH DÒNG GRAND SJ-XP435PG-BK So sánh
•428L
•Công nghệ J-Tech Inverter
•Plasmacluster ions khử mùi
570L TỦ LẠNH DÒNG GRAND TOP SJ-XP555PG-SL So sánh
•570L
•Công nghệ J-Tech Inverter
•Plasmacluster ions khử mùi
656L TỦ LẠNH DÒNG GRAND TOP SJ-XP650PG-BK So sánh
•656L
•Công nghệ J-Tech Inverter
•Plasmacluster ions khử mùi
570L TỦ LẠNH DÒNG GRAND TOP SJ-XP555PG-BR So sánh
•570L
•Công nghệ J-Tech Inverter
•Plasmacluster ions khử mù
613L TỦ LẠNH DÒNG GRAND TOP SJ-XP595PG-SL So sánh
•613L
•Công nghệ J-Tech Inverter
•Plasmacluster ions khử mùi
180L TỦ LẠNH DÒNG NEW MANGOSTEEN SJ-18VF3 So sánh
•180L
•Khử mùi bạc Nano Ag+
•Khả năng làm đá cực nhanh
241L TỦ LẠNH DÒNG APRICOT INVERTER SJ-X251E-DS So sánh
•241L
•J-Tech Inverter tiết kiệm 46% điện năng
•Nano Ag+Cu tăng cường khả năng khử mùi
314L TỦ LẠNH DÒNG APRICOT INVERTER SJ-X316E-DS So sánh
•314L
•J-Tech Inverter tiết kiệm 47% điện năng
•Nano Ag+Cu tăng cường khả năng khử mùi
397L TỦ LẠNH DÒNG GRAND SJ-XP405PG-BK So sánh
•397L
•Công nghệ J-Tech Inverter
•Plasmacluster ions khử mùi
196L TỦ LẠNH DÒNG APRICOT INVERTER SJ-X201E-SL So sánh
•196L
•Extra Eco – Tiết kiệm năng lượng tối ưu
•Cấp hiệu suất năng lượng: Cấp 5
271L TỦ LẠNH DÒNG APRICOT INVERTER SJ-X281E-SL So sánh
•271L
•J-Tech Inverter tiết kiệm 46% điện năng
•Nano Ag+Cu tăng cường khả năng khử mùi
342L TỦ LẠNH DÒNG APRICOT INVERTER SJ-X346E-SL So sánh
•342L
•J-Tech Inverter tiết kiệm 47% điện năng
•Nano Ag+Cu tăng cường khả năng khử mùi
196L TỦ LẠNH DÒNG APRICOT INVERTER SJ-X201E-DS So sánh
•196L
•J-Tech Inverter tiết kiệm 53% điện năng
•Nano Ag+Cu tăng cường khả năng khử mùi
271L TỦ LẠNH DÒNG APRICOT INVERTER SJ-X281E-DS So sánh
•271L
•J-Tech Inverter tiết kiệm 46% điện năng
•Nano Ag+Cu tăng cường khả năng khử mùi
342L TỦ LẠNH DÒNG APRICOT INVERTER SJ-X346E-DS So sánh
•342L
•J-Tech Inverter tiết kiệm 47% điện năng
•Nano Ag+Cu tăng cường khả năng khử mùi