Tiêu chuẩn

1HP DÒNG TIÊU CHUẨN AH-A25SEW So sánh
•Làm lạnh cực nhanh
•Tiết kiệm điện năng
•Môi chất làm lạnh R410A
1HP
1HP DÒNG TIÊU CHUẨN AH-A9SEW So sánh
•Công suất 1HP
•Chế độ Comfort dịu êm
•Môi chất làm lạnh R410A
1HP
1.5HP DÒNG TIÊU CHUẨN AH-A12SEW So sánh
•Môi chất làm lạnh R410A
•Làm lạnh cực nhanh
•Tiết kiệm điện năng
2HP DÒNG TIÊU CHUẨN AH-A18SEW So sánh
•Môi chất làm lạnh R410A
•Làm lạnh cực nhanh
•Tiết kiệm điện năng
2HP
1HP DÒNG TIÊU CHUẨN AH-A9UEW So sánh
•Môi chất làm lạnh R410A
•Làm lạnh cực nhanh
•Tiết kiệm điện năng
1HP
1.5HP DÒNG TIÊU CHUẨN AH-A12UEW So sánh
•Môi chất làm lạnh R410A
•Làm lạnh cực nhanh
•Tiết kiệm điện năng
1HP DÒNG TIÊU CHUẨN AH-A25UEW So sánh
•Môi chất làm lạnh R410A
•Làm lạnh cực nhanh
•Tiết kiệm điện năng
1HP