Nắp gài

1.8L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG NẮP GÀI STV KS-NR19STV So sánh
•Công nghệ nhiệt 3D
•Công suất 700W
•Giữ ấm 12 giờ
2.2L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG NẮP GÀI STV KS-R231STV So sánh
•Dung tích 2,2L
•Công nghệ nhiệt 3D
•Giữ ấm 12 giờ
2.2L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG NẮP GÀI STV KS-R23STV So sánh
•Dung tích 2,2L
•Công nghệ nhiệt 3D
•Giữ ấm 12 giờ
1.8L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG NẮP GÀI STV KS-NR191STV So sánh
•Công nghệ nhiệt 3D
•Công suất 700W
•Giữ ấm 12 giờ
1.8L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG CHỐNG DÍNH TĂNG CƯỜNG XỬNG HẤP KS-19TJV"ST" So sánh
•Dung tích 1,8L
•Công suất 700W
•Giữ ấm 5 giờ
KS-181TJV"AB" So sánh
•Dung tích 1,8L
•Công suất 700W
•Giữ ấm 5 giờ
KS-181TJV"PB" So sánh
•Dung tích 1,8L
•Công suất 700W
•Giữ ấm 5 giờ
KS-181TJV So sánh
•Dung tích 1,8L
•Công suất 700W
•Giữ ấm 5 giờ
KS-181TJV"BM" So sánh
•Dung tích 1,8L
•Công suất 700W
•Giữ ấm 5 giờ
1.8L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG CHỐNG DÍNH TĂNG CƯỜNG XỬNG HẤP KS-18TJV So sánh
•Dung tích 1,8L
•Công suất 700W
•Giữ ấm 5 giờ
1.8L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG CHỐNG DÍNH TĂNG CƯỜNG XỬNG HẤP KS-19TJV"BC" So sánh
•Dung tích 1,8L
•Công suất 700W
•Giữ ấm 5 giờ
1.8L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG NẮP GÀI STV KS-NR181STV So sánh
•Công nghệ nhiệt 3D
•Công suất 700W
•Giữ ấm 12 giờ
1.8L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG NẮP GÀI ETV KS-N191ETV So sánh
•Dung tích 1,8L
•Công suất 700W
•Giữ ấm 5 giờ
KS-N182ETV"SW" So sánh
•Giữ ấm 5 giờ
•Phủ men chống dính
•Có muỗng xới cơm
1.8L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG CHỐNG DÍNH TĂNG CƯỜNG XỬNG HẤP KS-18TJV"GR" So sánh
•Dung tích 1,8L
•Công suất 700W
•Giữ ấm 5 giờ
1.8L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG NẮP GÀI ETV KS-N181ETV"SL" So sánh
•Dung tích 1,8L
•Công suất 700W
•Giữ ấm 5 giờ
1.8L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG CHỐNG DÍNH TĂNG CƯỜNG XỬNG HẤP KS-18TJV"LL" So sánh
•Dung tích 1,8L
•Công suất 700W
•Giữ ấm 5 giờ
1.8L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG NẮP GÀI ETV KS-N19ETV"RP" So sánh
•Giữ ấm 5 giờ
•Phủ men chống dính
•Có muỗng xới cơm
1.8L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG NẮP GÀI ETV KS-N192ETV"SP" So sánh
•Dung tích 1,8L
•Công suất 700W
•Giữ ấm 5 giờ
0.72L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG NẮP GÀI KS-A08V-GR So sánh
•Dung tích 0,72L
•Giữ ấm 12 giờ
•Lòng nồi chống dính