Thiết Bị Nghe Nhìn

70 Inch TV LED 4K ULTRA HD 4T-C70AL1X So sánh
•4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
•Bộ xử lý X4 Master Engine Pro II
•Android TV - Quad Core (8.0)
70"
60 Inch TV LED 4K ULTRA HD 4T-C60AL1X So sánh
•Android TV - Quad Core (8.0)
•Tiện ích tìm kiếm bằng giọng nói
•Chromecast built-in
60"
32 Inch TV LED AQUOS LC-32SA4500X So sánh
•7 tính năng bảo vệ
•Thời gian bảo hành 2 năm
•Wifi Built-in
32"
40 Inch TV LED FULL HD LC-40SA5500X So sánh
•Tiết kiệm điện
•Wifi
•7 Tính năng bảo vệ
40"
45 Inch TV LED FULL HD 2T-C45AE1X So sánh
•Wifi
•7 Tính năng bảo vệ
•Thời gian bảo hành 2 năm
45"
50 Inch TV LED FULL HD LC-50SA5500X So sánh
•Wifi
•7 Tính năng bảo vệ
•Thời gian bảo hành 2 năm
50"
60 Inch TV LED FULL HD LC-60SA5500X So sánh
•Full HD 1920x1080
•Bộ xử lý X2 Master Engine Pro
•Ứng dụng Easy Smart
60"
50 Inch TV LED FULL HD 2T-C50AE1X So sánh
•Bộ xử lý X2 Master Engine Pro
•Ứng dụng Easy Smart
•Công suất âm thanh 10Wx2
50"
60 Inch TV LED 4K ULTRA HD LC-60UA6800X So sánh
•4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
•Bộ xử lý X4 Master Engine Pro
•Android TV - Quad Core (7.0)
60"
50 Inch TV LED 4K ULTRA HD 4T-C50AL1X So sánh
•4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
•Bộ xử lý X4 Master Engine Pro II
•Android TV - Quad Core (8.0)
50"
60 Inch TV LED 4K ULTRA HD LC-60UA6500X So sánh
•4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
•Bộ xử lý X4 Master Engine Pro
•Ứng dụng Easy Smart
60"
50 Inch TV LED 4K ULTRA HD LC-50UA6500X So sánh
•Bộ xử lý X4 Master Engine Pro
•Ứng dụng Easy Smart
•Wifi Built-in
50"
50 Inch TV LED 4K ULTRA HD LC-50UA6800X So sánh
•Tiện ích tìm kiếm bằng giọng nói
•Chromecast built-in
•Thời gian bảo hành 2 năm
50"