5 cửa

SJ-F5X76VM-SL So sánh
•768L
•Công nghệ J-Tech Inverter
•Làm lạnh kép Hybrid Cooling
SJ-F5X75VGW-BK So sánh
•758L
•Công nghệ J-Tech Inverter
•Làm lạnh kép Hybrid Cooling